Pobudka, wstać, sesję zaczynać, czyli "tak krawiec kraje, jak mu staje"... [AKTUALIZACJA]

 • 30.12.2020, 07:52
 • rpr
Pobudka, wstać, sesję zaczynać, czyli "tak krawiec kraje, jak mu staje"... [AKTUALIZACJA]
Godzina ósma, minut trzydzieści... Tak, tak, to właśnie o tej porze rozpoczęła się ostatnia w roku 2020 sesja Rady Miasta Oleśnicy.

Na godzinę 8.30 zwołał 24. sesję Rady Miasta Oleśnicy jej przewodniczący Aleksander Chrzanowski z ORS (d. klub Bronsia). 

Dlaczego o tak niecodziennej porze? Ano dlatego, że poprzednia sesja w trybie zdalnym z głosowaniem korespondencyjnym trwała ponad 17 godzin i trzeba było ją podzielić na dwa dni.

A na dzisiaj znów zaplanowano bardzo bogaty plan obrad, mnóstwo uchwał, w tym przyjęcie budżetu na rok 2021, a kilka punktów sesji na pewno wzbudzi długie dyskusje. 

Wszystko mogłoby odbyć się sprawniej i krócej, gdyby sesja odbyła się w trybie standardowym np. w hali sportowej. Albo w trybie online, ale z głosowaniem nie w trybie korespondencyjnym.  O takich rozwiązaniach rządzący nie chcą jednak słyszeć.

Przewidywany porządek obrad liczy, bagatela, 35 punktów (sprawdź poniżej).

A na portalu olesnica24.com będziemy na bieżąco informowali o najważniejszych wydarzeniach z dzisiejszej sesji...

Godzina 8.30. No to zapinamy pasy i startujemy...

Przewodniczący informuje, że "możemy obradować maks do godziny 19".

Minutą ciszy uczczono ofiary Grudnia 1970 roku (protesty robotników w Polsce w dniach 14–22 grudnia 1970, głównie w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Elblągu, stłumione przez milicję i wojsko; w wyniku represji z rozkazu ówczesnych władz zostało zabitych 41 osób). Była to propozycja radnego Roberta Sarny (KO). Radny Damian Siedlecki (klub KO) złożył wniosek formalny o przeprowadzanie głosowań w formie werbalnej (radni po kolei mówiliby by, czy za "za", czy przeciw, czy się wstrzymują), a nie korespondencyjnej, co radykalnie przyspieszyłoby procedowanie. Jednak szef Rady po konsultacji z radcą prawną Urzędu Miasta Oleśnicy nie wprowadził wniosku pod głosowanie. Paweł Bielański (OR) uznał to za złamanie statutu.

Godzina 9.00. Radni nadal procedują w sprawie porządku obrad. Dokonywane są w nim zmiany - wprowadzane kolejne punkty. Na razie doszły dwa nowe...

Godzina 9.40. Nadal trwa dyskusja nad porządkiem obrad. Długo polemizowano nad projektami w sprawie pomnika przyrody na Spacerowej. Radni rządzącej koalicji chcą, aby koniecznie dąb szypułkowy został pomnikiem przyrody w wyniku przyjęcia uchwały autorstwa burmistrza i nie chcą dopuścić, aby stało się to na podstawie projektu uchwały Wiesława Mazurkiewicza i opozycyjnych klubów. I wszystko wskazuje na to, że dopną swego...

Burmistrz Jan Bronś wskazuje, że chodzi o ochronę drzewa, "a nie kto mojszy, a kto nie mojszy". - Fałszywym jest, jeśli osoba, która jednego dnia nie uznaje, że drzewo nadaje się na pomnik przyrody, następnego dnia składa wniosek, że to drzewo godne ochrony... - wbił szpilę burmistrzowi Michał Kołaciński, szef klubu Oleśnica Razem.

Godzina 10.00. Półtorej godziny trwa już ustalanie porządku obrad...

Godzina 10.10. Radni głosują za wprowadzeniem do porządku obrad propozycji klubu Oleśnica Razem o voucherach do kina i Atola dla dawców osocza.

- Nie rozumiem praktyki, która tworzy się w tej kadencji - głosowanie projektów uchwał z brakiem opinii. Ja do tej uchwały napisałam 5 stron opinii, jest ona negatywna. Państwo tego jakby nie uznają, wprowadzając do porządku obrad. Nie ma do tej uchwały podstawy prawnej i materialnej - stwierdziła skarbnik Joanna Jarosiewicz. - Moja opinia też jest negatywna. Uważam, że nie możemy procedować tego projektu - dodała radca prawna UM Jolanta Biskup. - Rada Miasta Krakowa taką uchwałę podjęła - ripostował Paweł Bielański (OR). - Uchwałę o powołaniu przewodniczącego Rady pana Chrzanowskiego przyjęliśmy bez opinii, a nadzór wojewody tego nie zakwestionował - przypomniał radny Kołaciński.

Rada Miasta wprowadzenie tego projektu odrzuciła (za wprowadzeniem było 7 radnych, przeciw - 12, wstrzymało się od głosu 2 rajców). Samorząd prawdopodobnie wróci do pomysłu opozycji za miesiąc.

Godzina 10.30. Minęły dwie godziny od rozpoczęcia sesji. Rada Miasta Oleśnicy zdołała w końcu ustalić porządek obrad...

Godzina 10.43 - Radni dobrnęli do punktu nr 4 - pierwszego merytorycznego na tej sesji... A w tym momencie szef Rady ogłosił kwadrans przerwy.

Godzina 10.58. Wracamy. Obrady zostały wznowione... Burmistrz Jan Bronś przedstawia projekt budżetu na rok 2021. Dochody miasta mają wynieść 202 mln zł. Ze sprzedaży majątku samorząd chce uzyskać ponad 25 mln zł. 223 mln to kwota wydatków, w tym majątkowe (inwestycyjne) to 39,5 mln zł. - To budżet rozwojowy, proinwestycyjny - ocenia burmistrz. Bronś ma nadzieję, że prawie 7 mln zł wsparcia dla województwa na rozbudowę dróg pozwoli zmniejszyć ruch w Oleśnicy o ok. 5 tysięcy pojazdów.

Godzina 11.33. Zakończyło się wystąpienie burmistrza. Trwa odczytywanie opinii o budżecie 2021. Wszystkie komisje Rady zaopiniowały go pozytywnie.

Godzina 12.00. Rozpoczęła się dyskusja nad planem budżetowym na rok 2021. - Co jest dla pana oczkiem w głowie w budżecie? - pytał m.in. radny Grzegorz Żyła. - Projekt "Oleśnica zasilana naturą" - odpowiedział mu burmistrz. I dodał, że kolejnym elementem jest wyprowadzenie ruchu z miasta.

W swoim stanowisku klub Oleśnica Razem wskazał na pozytywne elementy w budżecie, ale miał też dużo uwag krytycznych, wskazując na wiele nieuwzględnionych w projekcie potrzeb. - Tak krawiec kraje, jak mu staje - polemizował ze swoimi niedawnymi klubowymi kolegami Kazimierz Karpienko (PiS). - Dla rozluźnienia atmosfery powiem, żeby pan Kazimierz przytaczał przysłowia w takiej formie, w jakiej funkcjonują: "Tak krawiec kraje, jak mu materiału staje" - powiedział radny Kołaciński. - To nie na miejscu! - obruszył się na tę luźną uwagę szef Rady...

Godzina 13.30. Minęła piąta godzina obrad. Rada Miasta przyjęła budżet na rok 2021. Projekt poparło 14 radnych. 6 było przeciw. 1 rajca wstrzymał się od głosu. Zrealizowano na razie cztery punkty obrad.

Burmistrz poinformował, że wycofał działkę na Spacerowej ze sprzedaży ("zastąpi" ją działka na Kresowej) . - Jakie są pana plany co do tej działki [na Spacerowej]? - zapytał Bielański. - Plan jest jeden - wycofać ją ze sprzedaży! - odpowiedział ostro burmistrz.

Godzina 13.45. Radni przystępują do procedowania piątego punktu porządku obrad: Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Oleśnicy na 2021 rok. Dzięki koncyliacyjnej postawie Damiana Siedleckiego z klubu Koalicji Obywatelskiej i klubu Oleśnica Razem udało się uniknąć drukowania kart do ich wniosków formalnych o dodanie nowych tematów obrad samorządu w roku 2021. Wnioskodawcy wycofali je, wierząc w zapewnienie szefa Rady, że rozszerzy plan pracy o ich propozycje na sesji w styczniu. Gdyby nie to, mielibyśmy wydłużenie obrad o co najmniej 30 - 45 minut.  

Godzina 14.20. Rada głosuje zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta Oleśnicy. To punkt nr 8 porządku obrad. Niedługo minie szósta godzina obrad. Wszyscy czekają już na przerwę obiadową...

Godzina 14.36. Przewodniczący Chrzanowski ogłosił przerwę do godziny 15.10. Radni zrealizowali dotąd 10 punktów porządku. Przed nimi jeszcze 25... Jeśli nie zdążą do godziny 19, to spotkają się ponownie w Sylwestra. Na pewno nikomu się taki scenariusz nie uśmiecha...

Godzina 15.10. Halo, halo! Wracamy po przerwie. Zaczyna się walka z czasem... Wiele uchwał powinno być przyjętych sprawnie i szybko, ale kilka z nich (np. ustanowienie pomnika przyrody, stanowisko Rady Miasta Oleśnicy w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego) na pewno wzbudzi ożywione dyskusje i polemiki. Sama procedura głosowania to na dzisiejszej sesji średnio 5 - 6 minut na jedną uchwałę. Jeśli więc uchwał jest 20, to mamy już ok. 1,5 godziny tylko na głosowania korespondencyjne. Np. pierwsze po przerwie głosowanie w sprawie uchwały o pomocy dla powiatu oleśnickiego trwało prawie 10 minut. Kolejne - 6 minut.

Godzina 15.33. Wnioski merytoryczne w sprawie ustanowienia dębu na Spacerowej pomnikiem przyrody złożyli radni Siedlecki i Bielański. Obaj przede wszystkim chcą, aby drzewo było objęte monitoringiem i zabiegami pielęgnacyjnymi. Każdy z nich zaproponował też określenie obszaru strefy zakresu ochrony czynnej - Siedlecki: w promieniu 20 metrów od zewnętrznej krawędzi drzewa; Bielański: rzut korony drzewa powiększony o 2 metry (tyle samo proponuje burmistrz w swoim projekcie). 

Burmistrz Jan Bronś rekomenduje oddalenie obu wniosków radnych. To oznacza, że wnioski nie przejdą.

- Ile taki monitoring kosztowałby? - pytał Michał Kasprzyszak z ORS (d. klub Bronsia). - Pytanie o koszty jest nie na miejscu. Nie chodzi o urządzenia elektroniczne, tylko monitorowanie stanu dendrologicznego - wyjaśniał Siedlecki. - Nie idzie o zakładanie kamerek - dodawał Bielański. - Chodziło mi o to, ile usługa dendrologiczna by kosztowała? - ripostował Kasprzyszak.

Trwa głosowanie, ale oba wnioski zostaną na pewno odrzucone przez radnych z ORS (d. klub Bronsia).

I tak się dzieje - wniosek Siedleckiego został odrzucony. Zaraz to samo spotka wniosek Bielańskiego. O godzinie 16.20 spotkał go taki sam los...

W trakcie dyskusji nad projektem uchwały o pomniku przyrody radny Bielański ujawnił, że w alei platanów, pomników przyrody, na Brzozowej ktoś dokonał cięć technicznych. Jan Bronś, który jako burmistrz pełni nadzór nad pomnikami przyrody, przyznał, że to była "samowolka".

- Skoro okazało się, że pan burmistrz nie do końca spełnia nadzór nad pomnikami przyrody, a swojego projektu nie konsultował z mieszkańcami, wnoszę o odesłanie jego projektu do komisji - taki formalny wniosek złożył w tej sytuacji Siedlecki. 

Wniosek oczywiście za chwilę przepadnie. I o godz. 16.49 przepadł... Przed nami już tylko ostateczne głosowanie w sprawie "Dębu Jegrów".

Godzina 17.03. Radni ustanowili dąb szypułkowy pomnikiem przyrody - byli w tej sprawie jednomyślni. To był 14. punkt porządku obrad. Do godziny 19 zostało już tylko niespełna 120 minut. Widmo przerwania obrad krąży nad sesyjną salą... Przewodniczący Chrzanowski zaczyna czytać treść uchwał z szybkością karabinu maszynowego...

Godzina 17.30. Radny Chrzanowski zdejmuje marynarkę... A wszyscy głosują uchwałę nr 19. Minęła dziewiąta godzina obrad... W okresie tzw. karnawału Solidarności w latach 1980 - 1981 popularne było pytanie (na jego kanwie powstała nawet piosenka): "Wejdą? Nie wejdą?". Chodziło o inwazję wojsk ZSRR. Teraz możemy sobie zadawać pytania: "Zdążą? Nie zdążą?".

Godzina 17.41. "Nie ma nic" - mówi z offu Aleksander Chrzanowski. Ciekawe, o co mu chodziło? Miejmy nadzieję, że tylko o brak nadesłanych wyników kolejnego głosowania...

Godzina 18.00. Trwa dyskusja nad uchwałą spod numeru 23 o "bezpiecznych przejściach dla pieszych". Została godzina... Szanse na to, aby zdążyć się zmieścić w limicie czasu, rosną.

Godzina 18.11. Rozpoczęła się dyskusja nad projektem stanowiska Rady Miasta Oleśnicy w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego RP z dnia 22 października 2020r., stanowiącego o niezgodności z Konstytucją RP art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Przygotował je klub Koalicji Obywatelskiej,

W długim wystąpieniu Kazimierz Karpienko (PiS) bardzo ostro i krytycznie ocenił działania Małgorzaty Kasperowicz, jednej z organizatorek Strajku Kobiet w Oleśnicy.  - Chciałbym, aby pani Małgorzata Kasperowicz, działaczka lewicowej Partii Razem, trzymała się z daleka od Oleśnicy, od naszych ulic i kościołów. Promowanie wulgarności to nie ten kierunek. Ta pani jest polonistką, a jej język jest pełen wulgaryzmów. Jestem tym zażenowany. Myśli, że krzykiem i wulgaryzmami coś osiągnie. Nic nie osiągnie z tego, co chciała - mówił między innymi. Przypomniał słowa Kasperowicz, że "jest aseksualna i jest z LGBT". I dodał, że rozważa kroki prawne wobec działaczki, którą swoją "Listą Hańby" miała zniesławić radnych, w tym jego. Mówił, że protesty przybrały "charakter publicznego linczu i braku tolerancji dla reguł demokracji", a ich "zadaniem było obalenie legalnego rządu".

Z kolei klub Oleśnica Razem ocenił, że procedowanie stanowisk w tej sprawie jest poza kompetencjami samorządu, narusza samorządowe ustawy i Konstytucyjne swobody. W związku z tym, mimo że nie odmawiają nikomu prawa do protestów, to jego radni w tym głosowaniu udziału nie wezmą.

- To stanowisko jest wyrażeniem sprzeciwu przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Nie mieszajmy różnych wątków. Nie godzimy się na ograniczanie wolności wyboru - mówił Paweł Leszczyłowski (KO).

Godzina 18.42. Za stanowiskiem było 12 radnych. Przeciw - 1. Można domniemywać, że był to radny Karpienko. Rada Miasta Oleśnicy stanowisko Koalicji Obywatelskiej przyjęła.

Godzina 18.50. Za odrzuceniem petycji w sprawie pozbawienia tytułu nadanego kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi było 14 rajców. Nikt nie był przeciw, 4 rajców wstrzymało od głosu. Przypomnijmy, że kapłan był laureatem Honorowej Nagrody Oleśnicy. Nie miał nadanego żadnego tytułu. Pomyłka autora petycji pozwoliła Radzie Miasta sprytnie umyć ręce w tej sprawie.  

Godzina 18.51. Jest już jasne, że do godziny 19 Rada nie zakończy obrad. Czy będzie obradować poza limit "maks do 19"?

Godzina 19.03. Rada Miasta przyjęła kolejną uchwałę - jej uzasadnienie przygotował Marek Czarnecki z ORS, d. klub Bronsia - w sprawie petycji dotyczącej Strajku Kobiet.

A co dalej z obradami? Mimo że sesja miała być "maks do 19", to obrady nadal trwają... Można spekulować, że do wyczerpania porządku obrad pozostało jeszcze około 45 minut.

Godzina 19.22. Rada Miasta w swojej uchwale uznała, że nie jest właściwą do rozpatrywania skargi na działalność radnych. Chodziło o skargę Służb Ratowniczych na radnych Beatę Krzesińską i Pawła Bielańskiego, którzy ujawnili skandaliczne warunki panujące w prowadzonej przez SR ogrzewalni. Radca prawny (na niego wskazali Chrzanowski i Czarnecki) ukrył(!) w treści uchwały nazwę stowarzyszenia składającego skargę. Ostro protestowali przeciwko temu Bielański i Krzesińska. - W tej sytuacji to dokument publiczny z formalnym uchybieniem - ocenił radny treść uchwały.

Godzina 19.30. Minęła 11 godzina obrad... Przewodniczący Chrzanowski stwierdza teraz nagle i niespodziewanie, że "mamy jeszcze godzinę"... Pytany przez radnego Bielańskiego o tę sprzeczność, oświadcza, że "jest to możliwe", bo odbył w tej sprawie "konsultacje z sekcją prawną Urzędu Miasta". Można domniemywać, że podanie wcześniej godziny 19 jako granicznej było blefem, mającym na celu zdyscyplinowanie radnych.

Godzina 19.31. Szef Rady ogłasza pięciominutową przerwę...

Godzina 19.38. Wracamy na salę obrad. I zaczynamy od razu od proceduralnego absurdu - Rada rozpatruje w tym momencie petycję w sprawie pomnika przyrody na Spacerowej. A kilka godzin wcześniej już podjęto uchwałę w tej sprawie... W zasadzie petycja w tym momencie jest - paradoksalnie(!) - bezzasadna. Ale radni uznają ją za chwilę za zasadną. Tak się stało.

Z tym głosowaniem był mały kłopot, bo urwała się łączność z Damianem Siedleckim. - Spróbujemy zadzwonić do pana Damiana, bo nie mamy kontaktu - mówi przewodniczący RM. - Przepraszam panie przewodniczący, poszedłem sobie zrobić kawę - sumituje się po chwili rajca.

Godzina 19.50. Rada Miasta rozpatruje uchwałę o podwyższeniu dotacji dla Publicznego Przedszkola "Zielone Ogrody". Przedszkole z opóźnieniem (i odsetkami) otrzymało należną mu dotację - ujawniła to "Panorama Oleśnicka". - Czy Komisja Oświaty zna tę sprawę? Jakie działania podjęła? - pytał o to radny Bielański. - Nie mam nic do powiedzenia - odparł Grzegorz Żyła.

Rada podjęła uchwałę o uznaniu za bezzasadny wniosek o podwyższeniu dotacji dla "Zielonych Ogrodów". "Za" było 13 radnych, 4 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Godzina 20.15. I kolejny paradoks - Rada teraz będzie rozpatrywać wniosek Wiesława Mazurkiewicza o uznanie dębu szypułkowego za pomnik przyrody. A za pomnik uznany on został już kilka godzin wcześniej.

- Ułomna legislacja. Mamy tu kompletny matrix - ocenił Bielański. - Załącznikiem wniosku jest uchwała inna niż uchwała, która podjęliśmy. Czy w tej sytuacji wniosek można uznać za zasadny?! Czy to ma sens? - dociekał Siedlecki. - Fakt, faktem, że one się różnią - przyznała radca. - Idzie o wykonanie uchwały - próbowała rozwijać wątpliwości.  - Nie pomogła pani. Dziwne, że służby prawne do takiej sytuacji dopuściły... - skonstatował Siedlecki. - Kompletnie jałowa dyskusja. Wniosek był o uznanie za pomnik przyrody, został wykonany. Dopiero w uzasadnieniu było o uchwale. Koniec! - zamknął dyskusję burmistrz Bronś.

Godzina 20.30. Minęła dwunasta godzina obrad. Kolejny termin został przekroczony. Co teraz zrobi przewodniczący Rady?

Ano nic. Sesja trwa nadal...

Godzina 20.32. Boom! Radny Paweł Bielański ujawnia, że oleśniczan czeka w roku 2021 kolejna podwyżka cen za ciepłą wodę użytkową i centralne ogrzewanie z ciepłowni MGK. I pyta burmistrza, czy zna już nowe cenę przygotowaną przez MGK. - Nie, nie jest mi znana, nie była przedstawiona - odpowiada Jan Bronś.

Godzina 20.35. - Mam pytanie - jesteśmy przy punktach kończących. Jeżeli zgodzicie się, żeby interpelacje i zapytania były na piśmie, to sesje zakończymy. Jeśli nie, to podam pod głosowanie przerwanie sesji - oznajmia Chrzanowski. - 12 godzin... Kończmy to! - apeluje Sarna.

Sesja dobiega końca. Radny Bielański zdążył jeszcze dowiedzieć się od burmistrza, że w roku 2021 ponownie ogrzewalnię poprowadzą Służby Ratownicze.

Na koniec usłyszeliśmy życzenia od szefa Rady, burmistrza, Pawła Bielańskiego i Pawła Leszczyłowskiego.

Godzina 20.45. To już jest naprawdę koniec... Dziękujemy wszystkim, którzy wytrwali z nami. Teraz trzeba kłaść się spać, żeby rano wstać... Może nawet do roboty...

------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Budżet Gminy Miasta Oleśnicy na 2021 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Oleśnicy:
  1. przedstawienie projektu budżetu Gminy Miasta Oleśnicy na 2021 r. i projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Oleśnicy,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
  3. stanowisko Burmistrza Miasta Oleśnicy w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
  4. odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miasta Oleśnicy,
  5. przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza Miasta Oleśnicy do projektu uchwały budżetowej,
  6. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Oleśnicy na 2021 rok oraz projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Oleśnicy,  
  7. głosowanie nad poszczególnymi autopoprawkami zgłoszonymi przez Burmistrza Miasta Oleśnicy,
  8. głosowanie wniosków Komisji Rady Miasta Oleśnicy, nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Oleśnicy w jego autopoprawkach,
  9. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Oleśnicy na 2021 rok,
  10. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Oleśnicy.
 5. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Oleśnicy na 2021 rok.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 7. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2021.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2021.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy na I półrocze 2021 roku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji obejmujących wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oleśnica.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Oleśnicy.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Oleśnicy na 2021 rok.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/160/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/194/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu w celu realizacji projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/139/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 26. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Miasta Oleśnicy w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego RP z dnia 22 października 2020r., stanowiącego o niezgodności z Konstytucją RP art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej pozbawienia tytułu nadanego kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej strajku kobiet.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność przedsiębiorcy.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność radnych.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie nadania imienia Marii Dulębianki jednej z ulic lub placów w Oleśnicy.
 32. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 33. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 34. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 35. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
rpr

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (193)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

sPOcony Janek
sPOcony Janek 25.01.2021, 13:38
A na choryzoncie koleljny festyn rady miasta .... Ciekawe jak się spisze mój wodzirej ?????
Jasiu
Jasiu 02.01.2021, 20:35
Koleżanka pyta Paprotkę:
Jak się czujesz na sesji?
Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem.
Krzysztof A. Kowalski
Krzysztof A. Kowalski 02.01.2021, 00:58
Kazimierz Karpienko swoim wystąpieniem się tylko ośmieszył.
Belfer z Bierutowa
Belfer z Bierutowa 02.01.2021, 22:51
Panie Kowalski i pan jesteś chrzescijaninem,a może takim samym jak profesorem w kolejówce bo z pańskimi kwalifikacjami w szkole na Wojska Polskiego nie było etatu !
były Oleśniczanin
były Oleśniczanin 02.01.2021, 21:29
W całości się z Tobą zgadzam. Jeden z bardziej krzykliwych członków PZPR. Poleciał z ZACISZA jak mu kolega oklepał twarz. Wszystkie późniejsze etaty zawdzięczał PZPR. Nie podołał nowej rzeczywistości po 89. Życie uratowało mu płacenie przez ponad 20 lat składek na rzecz państwa niemieckiego. Dziś jako obywatel Niemiec śmie pouczać innych jak ma się zachowywać liderka strajku kobiet. Jakim złym człowiekiem trzeba być aby mając takie trupy w szafie innych uczyć moralności.
Słuszną linię ma "nasza" władza
Słuszną linię ma "nasza" władza 03.01.2021, 09:53
Wieczny działacz, wieczny derektor, wieczny burmiszcz ....
Antoni Cosiba
Antoni Cosiba 02.01.2021, 09:51
Tow. Kowalski ty caly jesteś śmieszny z nowym godom !
Juzefina
Juzefina 02.01.2021, 09:44
Wyjątkowo zgadzam się z KAKowalskim
życzliwy
życzliwy 02.01.2021, 01:27
Niech będzie pochylony Herr Christo!
trampek from america
trampek from america 01.01.2021, 22:09
Only Herr Christo can make this 'pierdziszewo' great again!
....
.... 01.01.2021, 21:07
CHGW 2 dni temu, 21:20
Ktoś napisał, że J .Omylny już tylko lewituje! Ano – nie na darmo stosowne przysłowie ludowe poucza, że „szkiełkiem tyłka nie obetrzesz” nawet w zwyczajnych okolicznościach, a cóż dopiero – kiedy trzeba załatwić się z programem sesji!

W coraz bardziej napinającej się sytuacji radni od Omylnego zauważyli, że „są takie chwile”, kiedy trzeba również pomyśleć o Oleśnicy!. Ano, nie da się ukryć, że takie chwile się zdarzają, chociaż z drugiej strony trochę szkoda, że zarówno pan J. Omylny i jego radni myślą o Oleśnicy tylko w „takich chwilach”, a nie, dajmy na to – trochę częściej. A J. Omylny wydaje się zadowolony mimo, że zmuszonego Go do lawirowania między Frakcją Pruską i Ruską, michnikowszczyzną, spsiałymi pisiorami , folksdojczami, Platformą, PiS-em i Bóg wie, kim jeszcze – żeby nikogo nie urazić – czy może zająć jakieś jaśniejsze stanowisko?
olesniczanin
olesniczanin 01.01.2021, 19:59
Życzę wszystkim lewym, prawym i obojętnym Dosiego Roku. Szkoda, że redakcji tego portalu nie starczyło sił żeby złożyć życzenia mieszkańcom powiaty oleśnickiego i nie tylko przez ten portal, który jak i gazeta podaje się jako "jedyny polski". Szkoda i wstyd, ale widać tu ważniejsza jest polityka niż moeszkaniec i człowiek. Jeszcze raz szkooda a życzenia też są dla redakcji by nie usunęli tych życzeń i tego komentarza. DOSIEGO ROKU 2021.
były Oleśniczanin
były Oleśniczanin 01.01.2021, 18:59
Podziwiam Kazia. Jeden z bardziej lewicującym w byłym systemie. Teraz nie podoba mu się lewicująca działaczka ruchu kobiet.
ziuta
ziuta 01.01.2021, 22:11
Kaziu, nie daruję ci tej nocy!
Sassy
Sassy 01.01.2021, 20:53
Niwch kaziu zajmie sie swoimi dzialkami i ekologicznym zwalczaniem stonki a odjaniepawli sie od mlodych aktywistek
były Oleśniczanin
były Oleśniczanin 02.01.2021, 21:36
Kaziu mając niemieckie obywatelstwo ma typowo niemiecką butę, która rzekomo daje mu prawo pouczać Polaków jak mają organizować swój kraj. Ponad dwadzieścia lat płacił podatki na Niemcy i płaci nadal i czyni go współczesnym wodzem w Oleśnicy. Skąd się biorą tacy źli ludzie ? Zadanie noworoczne dla psychologa
Herr Kazimierz (aus DDR)
Herr Kazimierz (aus DDR) 02.01.2021, 08:17
Hmmmm ...... Młode aktywistki, białe koszule, czerwone krawaty..... i te wspólne zbieranie stonki ..... i te leninowskie wieczornice .....
Już na vhs
Już na vhs 02.01.2021, 09:45
Karpienko kontra aseksualne lgbt 2021 vol 5
Berthol
Berthol 01.01.2021, 19:51
Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia to nie tylko Kazik takiego typa jest wiecej !
Joanna
Joanna 31.12.2020, 20:28
Szczęśliwego Nowego Roku miejmy nadzieję, że bez zakłamanego neomylnego i jego żałosnej ekipy.
Ola
Ola 01.01.2021, 19:54
Równiez tego samego Joanna a nawet wiecej tez życze ! Acha nie zapomni cześciej zmieniać wiesz co.
Olesnica jest kobietom
Olesnica jest kobietom 01.01.2021, 17:19
Olesnica wolna od semaforow
Z
Z 31.12.2020, 18:22
Pozbyć się dziadersów! Burmistrz i radni max do 50 lat i good bye!
pisiolud
pisiolud 02.01.2021, 01:25
A ile lat ma nasz malutki wuc kartofelek?
Yarek
Yarek 01.01.2021, 19:55
do Z - zaczni wpierw od sejmu !
!!!
!!! 31.12.2020, 15:43
Bielański na burmistrza!!! Najlepsza opcja dla Oleśnicy!!!
GKS
GKS 01.01.2021, 20:25
I kibole WKSu rządzą
Mama
Mama 01.01.2021, 17:20
Przestan zazywac narkotyki
Anioni Cosiba
Anioni Cosiba 01.01.2021, 19:56
!!! - zmień dilera !
Stawiam na Bielańskiego
Stawiam na Bielańskiego 31.12.2020, 18:37
Bielański to świetny samorządowiec. Inteligentny, uczciwy, patriota. POPIERAM. Takiego człowieka potrzebuje Oleśnica. Dość układów, kłamstw, kolesiostwa, zastraszania.
Zając
Zając 01.01.2021, 19:59
A ja stawiam na Tolka Banana ! Kandydat na burmistrza musi mieć duże cojones a na horyzoncie takiego okaza w Olesnicy nie widać
były Oleśniczanin
były Oleśniczanin 01.01.2021, 19:07
I dlatego Bielański jest bez szans. Macie przykład czerwonego Kazika który w każdym systemie ustawia się z władzą. Oleśnicą rządzi układ powiązanych koterii i układów rodzinnych. Mało o nich słychać ale konta pęcznieją im niesamowicie.
Kolega
Kolega 31.12.2020, 21:43
Bielański - sam sobie to piszesz?
BIELAŃSKI JESR THE ***
BIELAŃSKI JESR THE *** 01.01.2021, 14:05
Bielański jest zbyt mądry i prawy , by pisać o sobie.
mały pływak
mały pływak 01.01.2021, 20:01
cienki Bolek bez szans
Ola
Ola 01.01.2021, 17:05
Samochwała w kącie stała....
Beata C.
Beata C. 31.12.2020, 17:32
do !!! A kim jest ten Bielański ? jaki on ma dorobek na polu samorządowca taki jak w Atolu pewnie już szykuje jak Stan Tymiński czarną "teczke" na burmistrza Bronsia ! Oleśniczanie juz raz dali sie omotac obietnicami takiemu jesnemu z przypadku a teraz palą sie ze wstydu przed normalnymi ! z nim bedzie podobnie bo dla takich tylko koryto sie liczi nie suweren.
marek
marek 01.01.2021, 11:30
Paniusie z pewnej instytucji dostały zadanie pisania negatywów na kierunek Bielańskiego. Niestety mieszkańcy Oleśnicy już wiedzą, że Bielański jest najlepszym radnym. Ma doświadczenie samorządowca, bo już jest radnym II kadencję, czyta przepisy i się rozwija. Przy nim semafory to zera. Ale tacy są typowi radni Bronsia - maja tylko głosować.
niestety
niestety 31.12.2020, 19:08
Beatko widać , że nie jesteś w temacie ani trochę. Pan Paweł to najlepszy radny ostatnich dwóch kadencji, bezapelacyjnie. Beaciu, nie za bardzo wiesz też co się dzieje w Oleśnicy, co ludzie mówią na temat obecnej kadencji i jak żałują swojego wyboru z 2018 r. Wielu mówi, że po raz ostatni dali się nabrać Bronsiowi, mają go serdecznie dość. Tak to wygląda.
Holistycznie
Holistycznie 01.01.2021, 08:20
Azaliż, to ta słynna Beatka ze Sycowa.... koleżanka partyjna tow. Jakimiec Zdzisławy, aktualnie najlepszy koalicjant ob. Bronsia ....
Lekarz
Lekarz 31.12.2020, 21:39
Paweł to głównie awanturnik. Nic konstruktywnego do tej pory nie zrobił.
anybronś
anybronś 01.01.2021, 18:41
Każdy, któremu nie podobają się rządy Bronsia jest nazywany przez jego popleczników - awanturnikiem. Zawsze ludzie niepokorni tworzyli nową jakość i ona już zaczyna kiełkować w Oleśnicy. Czas autokraty się kończy. Semafory i klakierzy mu nie pomogą.
Poszukuwany kironer
Poszukuwany kironer 31.12.2020, 18:21
Lecz się Beata
jak najbardziej
jak najbardziej 31.12.2020, 17:28
Popieram.
Ola
Ola 31.12.2020, 17:16
Popieram
Irena
Irena 31.12.2020, 13:37
Psy szczekaja a karawana jedzie dalej.
Funeral House
Funeral House 03.01.2021, 08:30
Chyba karawan - w którym znajdują się zaprzepaszczone szanse dla Oleśnicy ....
Skarbnik
Skarbnik 31.12.2020, 15:10
Szkoda, że za nasze pieniądze
Slawomir
Slawomir 31.12.2020, 14:59
Irenko upiecz buleczki na imprezke
Wyborca
Wyborca 31.12.2020, 13:16
Informatyka przyspiesza i ułatwia załatwianie spraw. Ta teza nie dotyczy jednak Ratusza.
Sesja tradycyjna trwa 3 - 4 godziny, kiedy fachowcy z ratusza organizują jej wersję elektroniczną sesja trwa kilka dni. Wczoraj po ponad 12 godzinnych obradach nie zrealizowano wszystkich punktów.
Strach się bać jak zaczną wdrażać takie nowoczesne metody do obsługi mieszkańców.
W tej sytuacji myślę, że lepiej kontaktować się z radnymi i petentami za pomocą gołębi. Jest ich dużo, a obsługa jest stosunkowo prosta i ekologiczna.
Hehe
Hehe 31.12.2020, 14:59
Mentalnie tez, co pikazal wystep radnego karpeinko
Holistycznie
Holistycznie 31.12.2020, 14:44
Bo w ratuszu, wróć - w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, mamy dopiero etap wczesnego Gomułki ....
!!!
!!! 31.12.2020, 13:05
Bielański na burmistrza!!!
Wyborca
Wyborca 31.12.2020, 15:09
Tylko Pan Bielański - sprawdzony, kompetentny i nie kłamie
Wyborca
Wyborca 31.12.2020, 21:42
Tylko nie on. Czy to już kampania wyborcza?
Antoni Cosiba
Antoni Cosiba 31.12.2020, 15:01
Nie doczekanie jego on ma za małe cojones !
Tylko Zyla2025
Tylko Zyla2025 31.12.2020, 14:57
Nigdy w zyciu.
Ooo
Ooo 31.12.2020, 15:12
Ten co nie ma nic do powiedzenia?
Tylko grzegorz
Tylko grzegorz 01.01.2021, 17:21
Bylby swietnym burnistrzem. Zobacz ile zorbil dla olesnicy!!!
Co POwie Janek
Co POwie Janek 03.01.2021, 08:32
..... maseczki w wyżyłowanych cenach .....
Żarty stroisz
Żarty stroisz 01.01.2021, 19:56
Grzegorz, ten przewodniczący komisji który nic nie wie?
Byly pracownik Atolu
Byly pracownik Atolu 31.12.2020, 10:11
Słuchajcie no wy Bielański przestancie w tym starym roku ryć pod burmistrzem, ty nigdy panu J. Bronsiowi nie dorównasz nawet nie siądziesz na Jego fotelu, a wiesz dlaczego bo trzeba byc przyzwoitym a nie wiecznie kopać pod Nim dołki
tak
tak 31.12.2020, 12:37
Bielański to wzorzec idealnego radnego -- nie mieliśmy szczęścia aby mieć radnych w typie pana Bielańskiego - oby nam dane było takich radnych mieć więcej w przyszłości w radzie miasta wtedy zrobiłoby się normalniej w tej sitwie!
Ola
Ola 31.12.2020, 21:41
Na razie głównie przeszkadza. Nie zrobił nic pozytywnego dla mieszkańców.
zadowolony
zadowolony 31.12.2020, 11:40
Wy Bielański dalej pełnijcie obowiązki radnego Miasta Oleśnicy, kontrolujcie dalej Bronsia, bo dlatego na Was głosowaliśmy. Nie dawać się oszukiwać, każdą głupotę Bronsia i jego semaforów obśmiewać. Tak dalej trzymać.
Ale z czego ?
Ale z czego ? 31.12.2020, 15:14
Wiesz po czym głupi stuknietego zdrowo poznaje ? bo jest "Zadowolony"
Bronś to już emeryt
Bronś to już emeryt 31.12.2020, 11:21
Oj ratuszowy dwór broni swojego pryncypała. Boją się radnego 🙂
Agatka z MOkisa
Agatka z MOkisa 31.12.2020, 15:43
Raczej - dziadek ...... do orzechów ....
Typowy zając
Typowy zając 31.12.2020, 15:15
Dracula strach sie go bac !
Niestety ja też
Niestety ja też 31.12.2020, 09:46
"Powiem tak, po tym jak Bronś zapewniał w kampanii wyborczej ,że ludzie uczciwie pracujący na rzecz Oleśnicy nie mają się czego obawiać po czym w krótkim czasie po wygranej zwolnił dyscyplinarnie świetnego w tym co robił byłego sekretarza pana Zbigniewa Rybaka, ja nie wierzę w ani jedną jego obietnicę, ani jedno jego słowo."
Holistycznie
Holistycznie 31.12.2020, 12:49
Z definicją uczciwości u Bronsia, to tak samo jak z definicją praworządności w komisji europejskiej ....
Lement duszy
Lement duszy 31.12.2020, 10:02
do Niestety ja ntez są młodsi po szkołach i lepsi od Rybaka tak że ne ma katastrofy ! Ten ruch pana burmistrza wyjdzie Olesnicy na dobre.
Żałosne intrygantki
Żałosne intrygantki 31.12.2020, 12:41
Oleśnicy ten ruch wychodzi bokiem. Zadowolone są tylko wiekowe matrony, których niekompetencję i na każdym kroku Pan Sekretarz ujawniał.
Urzędnik
Urzędnik 31.12.2020, 12:48
Gdyby one coś umiały nie mogłby być tłem dla nieomylnego. Nawet ściągać z internetu należy ze zrozumieniem, tym bardziej kiedy sprawa dotyczy finansów.
.
. 31.12.2020, 11:10
PO pierwsze sprawa pana sekretarza Rybaka nie jest jeszcze zakończona a jej finał może przewrócić wszystko w Ratuszu do góry nogami, oby. Po drugie, pan sekretarz Rybak tych wszystkich fachowców o których piszesz i naczelników ds organizacyjnych merytorycznie wciąga lewą dziurką od nosa, dali popis w czasie ostatnich sesji RM online, nie ma co.
były Oleśniczanin
były Oleśniczanin 01.01.2021, 19:19
Nie ma na to szans. To Oleśnica.
Czy jak?
Czy jak? 31.12.2020, 08:47
Hmmm, w takim razie sprawa przedstawia się nieciekawie, skoro burmistrz unika odpowiedzi na pytanie o podwyżkę za ciepłą wodę to szykuje się mocne trzepnięcie po kieszeniach?
Oleśnicki Radny Semafor
Oleśnicki Radny Semafor 31.12.2020, 12:52
W tej podwyżce ukryta jest kroplówka na reanimację trupa znanego jako Olszowa ...
Pytam
Pytam 31.12.2020, 06:37
"Godzina 20.32. Boom! Radny Paweł Bielański ujawnia, że oleśniczan czeka w roku 2021 kolejna podwyżka cen za ciepłą wodę użytkową i centralne ogrzewanie z ciepłowni MGK. I pyta burmistrza, czy zna już nowe cenę przygotowaną przez MGK. - Nie, nie jest mi znana, nie była przedstawiona - odpowiada Jan Bronś.".

Burmistrz Miasta nie wie jakie miejska spółka wprowadza podwyżki dla mieszkańców? No to jest jakaś kompletna paranoja. Czy leci z Wami pilot Panie Bronś? Podwyżka już za ogrzewanie już była w ubiegłym roku. Co to się dzieje, że już kolejna?
Antoni Kosiba
Antoni Kosiba 31.12.2020, 10:15
Podwyżki byly i będa Bielański a twoje szczekanie nic nie da miej pretesje to pisowskich władców bo im sie kasa kończy a nogrody kosztyją tylko skad btrać pieniądze ? ano z podwyzek, proste jak drut ciżki ci to pojąć !
ks. Sowa
ks. Sowa 01.01.2021, 08:37
Towarzyszu Antoni, powiedzcie, dlaczego skoro kasa się kończy, to Bronś buduje nikomu nie potrzebny, a jaki drogi skate park ????
.
. 31.12.2020, 11:23
Koalicja PiS i Bronś powie że te podwyżki MGK się należały
?
? 31.12.2020, 08:44
W takim razie co wie Bronś? Bo wynika z tego , że niewiele.
Chrzan
Chrzan 31.12.2020, 00:08
Pogonic dziadersow
Pytam
Pytam 30.12.2020, 23:39
"Czy Komisja Oświaty zna tę sprawę? Jakie działania podjęła? - pytał o to radny Bielański. - Nie mam nic do powiedzenia - odparł Grzegorz Żyła."
To od czego pan jest panie przewodniczący?
.
. 31.12.2020, 09:02
Jedynie od zaglądania głęboko w oczy. To jego rola.
Hehe
Hehe 31.12.2020, 00:08
Od "ekologii".
!?
!? 30.12.2020, 23:37
Służby Ratownicze poprowadzą ogrzewalnię ?!

Pozostałe