"K.., ale teatr!" - wyrwało się jednemu z radnych, który zapomniał wyłączyć mikrofon... [AKTUALIZACJA]

 • 27.11.2020, 09:44
 • rpr
"K.., ale teatr!" - wyrwało się jednemu z radnych, który zapomniał wyłączyć mikrofon... [AKTUALIZACJA]
Sesja Rady Miasta Oleśnicy jest dzisiaj prowadzona w trybie zdalnym. Radni pozostają w domach. Po głosowaniu robią skan lub zdjęcie karty do głosowania i wysyłają je. Sesja rozpoczęła się o godzinie 10. O godzinie 14 miała miejsce 30-minutowa przerwa obiadowa. Jeżeli sesja nie skończy się do godziny 18, trzeba będzie ją przerwać i kontynuować w innym terminie...

Pierwszą godzinę obrad Rady Miasta zajęła radnym dyskusja i głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków o uznanie za pomnik przyrody dębu szypułkowego na Spacerowej.

- Nie jest prawdą, że burmistrz jest [ustanowieniu dębu pomnikiem przyrody - red.] przeciwny. Wręcz przeciwnie. Udowodniłem to przez kilkadziesiąt lat, że jestem za ochroną tego i każdego cennego drzewa. Dzisiaj mamy głosowanie nad stanowiskiem, a nie nad objęciem ochroną pomnikową tego domniemanego pomnika przyrody - powiedział burmistrz Jan Bronś.

- Pan burmistrz mówi nieprawdę. Mam przed oczami opinię burmistrza: "Uznaję za niezasadne ochronę pomnikową". Proszę nas w błąd nie wprowadzać - ripostował mu radny Paweł Bielański.

- Pan Bielański ma skłonność do formułowania nieprawdziwych określeń. Przedstawiając stanowisko podkreśliłem politykę w zakresie zieleni - wyjaśniał burmistrz.

Trwa (od 20 minut) głosowanie w tej sprawie...

12 radnych zagłosowało za wycofaniem projektu uchwały o ustanowieniu Dębu Jegrów pomnikiem przyrody, 7 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Temat ma wrócić na kolejnej sesji.

Sesja trwa już ponad 2 godziny. Na razie radni nie zdołali jeszcze przyjąć nawet porządku obrad. Obecnie mamy przerwę. Radnym dostarczany jest projekt stanowiska w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w kwestii aborcji. Odbędzie się głosowanie, czy wprowadzić go do porządku...

O godzinie 12.21 obrady próbowano wznowić. Trwa sprawdzanie, czy wszyscy radni otrzymali kartę do głosowania... Problem z jej wydrukowaniem ma Wojciech Bartnik. Musi do niego do domu pojechać kurier... Podobna sytuacja jest u Marka Czarneckiego. Jego w domu też odwiedzi kurier...

​​Kurier jedzie, a przerwa trwa... Jest godzina 12.44. Przy komputerach, wpatrując się w nieruchomy ekran, siedzą dyrektorzy, naczelnicy i gros urzędników. Jeśli tak będzie nadal, to sesja zamieni się w farsę... Dalsze procedowanie w taki sposób przestanie mieć sens...

Jest 12.47, rozpoczyna się ponowna próba wznowienia obrad. Przypomnijmy, że o 14 ma być przerwa obiadowa...

Rozpoczęło się głosowanie wniosku Damiana Siedleckiego o wprowadzenie do porządku obrad stanowiska samorządu w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. "Za" było 9 radnych, przeciw - 12. Wniosek odrzucono.

O godzinie 13 Michał Kołaciński (Oleśnica Razem) ocenił, lekko ironizując, że "w zasadzie ustaliliśmy porządek obrad"... - Tego typu trudności mogą ponownie wystąpić z wysyłaniem kart, mogą być problemy z wydrukiem. Oszczędźmy czasu sobie, urzędnikom, mieszkańcom i umożliwmy głosowanie poprzez Microsoft Teams - zaproponował.

Oznaczałoby to, że na ekranie pokazuje się twarz radnego i wypowiada on słowa, czy jest za, czy przeciw. Radny Adam Wójcik (Oleśnica Razem) dodał, że można byłoby głosować też na czacie. To znacząco przyspieszyłoby obrady... 

Trwa dyskusja nad tym wnioskiem. Pojawiło się sporo wątpliwości prawnych. Po dyskusji radny Kołaciński wniosek wycofał... Jego głosowanie oznaczałoby ponowne wizyty kurierów w domach radnych Bartnika i Czarneckiego, ale pozwoliłoby na zdecydowanie szybsze głosowanie kilkudziesięciu projektów uchwał, które są w programie sesji. Potem okaże się, że i tak kurier znowu musiał ruszyć w trasę...

Jest 13.23 - przystąpiono do punktu 4. sesji - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. Na razie jednak nie ma łączności (brak fonii) z Grażyną Dłubakowską, dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej...

- Niestety, mamy problem techniczny - przyznał przewodniczący Aleksander Chrzanowski. Jest godzina 13.30...

I znowu sukces - wróciła łączność! Sesja trwa.

O godzinie 14 została przez szefa Rady zarządzona 30-minutowa przerwa obiadowa.  Po niej radni przystąpią do realizacji 7. punktu obrad. Zacznie się "walka" o zrealizowanie porządku obrad do godziny 18... Jest jednak mało prawdopodobne, aby radni ją wygrali...

O godzinie 14.30 obrady wznowiono. Podczas procedowania punktu 8. na szefa Komisji Sportu zaproponowano trzy kandydatury: Wojciech Bartnik (PiS) zgłosił Kazimierza Karpienkę (PiS), Michał Kołaciński (OR) - Adama Wójcika (OR), Paweł Leszczyłowski (KO) - Roberta Sarnę (KO). Ponieważ radni mają tylko dwie karty do głosowania na kandydatów, trzecią kartę trzeba im dostarczyć. Do radnego Bartnika ponownie jedzie kurier. Ale mamy też kolejny sukces - radny Czarnecki ma już drukarkę naprawioną. Trasa kuriera uległa skróceniu.

"K..., ale teatr!" - wyrwało się jednemu z radnych, który zapomniał wyłączyć mikrofon...

Jest 14.50. Trwa kolejna przerwa.

O 15.10 przewodniczący dopytywał, czy wszyscy radni dostali karty. Niestety, nie.... Radni wznowili jednak na chwilę obrady i zamknęli listę kandydatów.  - Wszyscy radni byli za zamknięciem listy na przewodniczącego Rady Miasta - przejęzyczył się szef samorządu. Pierwsze oznaki zmęczenia?

Teraz mamy kolejna przerwę - czekamy, aż wszyscy radni dostaną karty do głosowania na szefa Komisji Sportu i je wydrukują.

Jest godzina 15.20. Rozpoczęła się procedura głosowania... Jego wynik jest oczywisty - wygra Kazimierz Karpienko, którego poprą radni ORS (d. klub Bronsia) i PiS. Mają oni w Radzie 12 głosów.

Głosowanie zakończyło się o godz. 15.45. Poszczególni kandydaci otrzymali: Karpienko - 12 głosów "za", 7 przeciw, 2 wstrzymało się; Wójcik -  6 głosów "za", 13 przeciw, 2 wstrzymało się; Sarna -  3 głosy "za", 12 przeciw, 6 wstrzymało się. Przewodniczącym reaktywowanej Komisji Sportu został Kazimierz Karpienko z PiS.

Jest godzina 16.10 - radni przystąpili do realizacji punktu nr 9 porządku obrad. Teraz powinny się one toczyć nieco szybciej...

Godzina 16.35 - radni głosują projekt uchwały o stwierdzeniu braku właściwości Rady Miasta Oleśnicy do rozpatrzenia skargi - punkt 12. I są za tym. Chodziło o skargę Arkadiusza Kembłowskiego na samochód z plakatami antyaborcyjnymi, ustawiony na ulicy Lwowskiej.  

O godzinie 17 Rada uznała, że petycja mieszkańców dotyczącej budowy infrastruktury dla domów wielorodzinnych przy ul. Kopernika 16  była uzasadniona i została załatwiona.

O godzinie 17.02 przewodniczący Chrzanowski ogłosił 15-minutową "przerwę higieniczną". - Ciągniemy to dalej, panie przewodniczący - apelował Robert Sarna. Ale przerwa już się rozpoczęła...

Godzina 17.17 - sesja została wznowiona. Rada rozpatruje punkt numer 14 - projekt uchwały w sprawie kierunków działania dla burmistrza  w zakresie poprawy jakości powietrza, zagospodarowania wód opadowych, poprawy efektywności energetycznej, usuwania azbestu, tworzenia terenów zieleni miejskiej i prowadzenia działań edukacyjnych w tym zakresie.

Jest godzina 17.54 - zakończyła się dyskusja nad powyższą uchwałą. Poparli ją wszyscy radni. 

Dyskusja nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na likwidację ogrzewania opartego na paliwach węglowych w Oleśnicy zakończyła się wnioskiem formalnym radnego Bielańskiego o wycofanie go do komisji. Po tym głosowaniu zostanie podany pod głosowanie wniosek szefa Rady o przerwanie sesji.

Po 530 minutach radni doszli do 15. z 33. punktów porządku obrad. Przewodniczący zapowiedział, że sesja będzie kontynuowana w najbliższy poniedziałek o godzinie 10. Też w systemie zdalnym, który w Oleśnicy nie zdał kompletnie egzaminu. W tym samym trybie Rada Miejska w Bierutowie przyjęła 12 uchwał i zakończyła sesję w 75 minut.  

Trwa dyskusja, czy sesji jednak nie kontynuować dzisiaj... Albo - jeśli byłaby w poniedziałek - to rozpocząć ją nie o godz. 10, ale 11 lub 12. Wszystko wskazuje na to, że będzie to godzina 12.

Wciąż jednak nie doszło do głosowania wniosku o odesłaniu projektu uchwały do komisji. Do radnego Bartnika znowu pędzi kurier. Na razie jeszcze nie zapukał do drzwi rajcy.... Sesja trwa. Jest już godzina 18.50... 

Godzina 18.51:

- Panie Wojtku, czy już dotarł kurier? - pyta Aleksander Chrzanowski. - Nie dotarł - odpowiada Wojciech Bartnik. - Dobrze. Czekam, aż pan powie, że dotarł - mówi Aleksander Chrzanowski.

Jednym słowem, "zdalne" obrady trwają w najlepsze...

Godz. 18.54 - świetna wiadomość: kurier dotarł! Można rozpocząć głosowanie...

Minęła właśnie dziewiąta godzina obrad... Czekamy na wynik głosowania.

Godzina 19.07 - wniosek o odesłanie został odrzucony. Radni głosują więc uchwałę w sprawie dotacji na likwidację ogrzewania opartego na paliwach węglowych w Oleśnicy. Przypominamy - to 15. punkt porządku obrad.

Kwadrans po 19. - Jestem już zmęczony - przyznaje szef Rady.

Uchwała została ostatecznie podjęta. Teraz czeka nas głosowanie nad wnioskiem przewodniczącego Rady o przerwanie sesji i kontynuowanie jej w poniedziałek 30 listopada o godz. 12.

Godzina 19.28. Mamy to!  14 radnych poparło wniosek, 5 było przeciw, 2 się wstrzymało. - Dziękuję państwu za cierpliwość i zdrowie. Do zobaczenia - mówi Aleksander Chrzanowski.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie dokonania wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/187/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Oleśnica.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków o uznanie za pomnik przyrody.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Oleśnicy do rozpatrzenia skargi.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców dotyczącej budowy infrastruktury dla domów wielorodzinnych przy ul. Kopernika 16.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kierunków działania dla Burmistrza Miasta Oleśnicy w zakresie działań związanych z poprawą jakości powietrza, zagospodarowaniem wód opadowych, poprawą efektywności energetycznej, usuwaniem azbestu, tworzeniem terenów zieleni miejskiej i prowadzeniem działań edukacyjnych w tym zakresie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na zadania polegające na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwach węglowych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Oleśnicy.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji obejmujących wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji obejmujących wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasta Oleśnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Krzywoustego, Lotniczej, Kresowej i Wileńskiej w Oleśnicy.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Polnej, Niemieckiej i Europejskiej w Oleśnicy.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/229/09 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy, powołania tej Rady i nadania jej statutu.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/216/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Oleśnica.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/411/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.
 30. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 31. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 32. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 33. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

TRANSMISJA SESJI

rpr

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (138)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Festyniarz Olek
Festyniarz Olek 30.11.2020, 18:12
Show must go oneeeeeeeeeeeeeeeeee......
......
...... 30.11.2020, 10:57
ŻENADA......
Ania
Ania 30.11.2020, 09:36
A może jednak radni powinni się uderzyć we własne piersi ?Trochę więcej samodyscypliny , mniej pieniactwa i bicia piany . Czasy są trudne . Niektórzy radni chyba tego nie rozumieją. Radna Krzesińska chciała, żeby wrócić do tradycyjnej formy . Chyba zna najnowsze przepisy prawa i wie, że jest to teraz zabronione ?
.
. 30.11.2020, 10:23
Nie jest zabronione.
Ale wystarczy na ten moment forma zdalna. Niestety władze nie umieją jej przeprowadzić.
zw-kowalski
zw-kowalski 30.11.2020, 10:22
Radni, posłowie odzwierciedlają społeczeństwo. To jakby takie lustro waszych zachowań na co dzień.
Sami swoi
Sami swoi 30.11.2020, 08:46
Czy ten nowy sekretarz to znajomy i były współpracownik starosty?
Joanna
Joanna 30.11.2020, 08:40
Bronś musi odejść
Zw-Kowalski
Zw-Kowalski 30.11.2020, 08:48
Do tego trzeba mieć jaja. A wy oprócz marudzenia na portalach niewiele potraficie. Dlatego Brons ma się dobrze i nie musi się wami przejmować. Szczekać potraficie. Skuteczni nie jesteście.
Ka
Ka 02.12.2020, 19:59
Pan też tylko marudzi. Jak Pan widzi, że sobie nie radzimy, to niech nam Pan pomoże, chociaż podpowie jak mamy rozwiązać nasze problemy z władzami naszego miasta, które błędnie wybraliśmy, a teraz cierpimy. Kilka osób, na które głosowaliśmy, okazały się podłymi sprzedawczykami, ale są w grupie trzymającej władze i śmieją się nam w twarz myśląc: "I co mi zrobisz, durny wyborco? Teraz możesz mnie co najwyżej pocałować w D**ę! Hahaha!"
Crew
Crew 29.11.2020, 18:48
Proponuję ruszyć z budową następujacych kwestii.Co najmniej 3 ośrodki odwykowe i 5 izb wytrzeźwień i ścigać kasę za pobyt bezpośrednio z uczestników każdego zajścia.
Crew
Crew 29.11.2020, 18:40
Nie byłoby takiego syfu jakby zwiększyć ilość , intensywność oraz wysokość mandatów i interwencji za chuligaństwo i śmiecenie ,trzeba wyciągnąć wnioski że się bydło zachować nie potrafi .
o rzesz ty petunia
o rzesz ty petunia 29.11.2020, 11:25
Panie Zbigniewie, czekamy na pana powrót do Ratusza , bo na to co wyprawiają teraz amatorzy rządzący naszym miastem patrzeć się już nie da, to jest wstyd, ośmieszają instytucje samorządowe w oczach mieszkańców.
Sierotka Marysia
Sierotka Marysia 28.11.2020, 20:18
Один, два, три, чэтыре ….. Уже начинем телепедачу ….
Najrozsądniejsze  wyjście
Najrozsądniejsze wyjście 28.11.2020, 16:23
Panie Olku , jedź Pan do Ełku!
POpieram
POpieram 28.11.2020, 17:00
Panie Janku, jedź pan do Wieruszowa ..... I nie wracaj !!!!!
Bez komentarza
Bez komentarza 28.11.2020, 16:22
Konie łby pospuczczać...! Czy konie mnie słyszą..?
Ptak
Ptak 28.11.2020, 11:24
Haslo wybircze za 3 lata: "olesnica jest kobietom, wiec niech siedzi w kuchni i podlewa paprotki"
JM
JM 28.11.2020, 10:01
Jak to się czyta to wygląda na scenariusz kabaretu albo skeczu. Komedia. I można byłby się pośmiać, ale przecież ci ludzie decydują o NASZYM mieście! Przecież to jest niebywała ignorancja. Straciłem jakiekolwiek nadzieję, że coś się zmieni w Oleśnicy
Ehh
Ehh 28.11.2020, 09:43
Macie tych swoich zawodowców, profesjonalistów w Ratuszu, Susidko, Graczyk, Lelas, Chrzanowski no i ten nowy sektetarz jak mu tam co nagrywa teledyski, na gitarze może i gra dobrze...... czy to nie oni są odpowiedzialni za ten blamaż?.Były sekretarz Rybak prawdopodobnie ze smutkiem obserwuje co się w Ratuszu wyprawia, jak ośmieszane są oleśnickie instytucje samorządowe
Kompromitacja
Kompromitacja 28.11.2020, 13:11
Niestety nie ma sekretarza miasta jest tylko sekretarz burmistrza a to zasadniczo różnica.
filantrop oleśnicki
filantrop oleśnicki 27.11.2020, 22:47
Podajcie link do zrzutki na drukarkę dla radnego PiS Bartnika Wojciecha.
Wyborca Wojtka
Wyborca Wojtka 28.11.2020, 09:27
Nowej też nie ogarnie .
Oleks Festyniarz
Oleks Festyniarz 05.12.2020, 20:39
Bartnik, jako sportowiec, powinien przybiec do ratusza po kartę do głosowania ....
Jadzia
Jadzia 28.11.2020, 11:21
Najwazniejsze ze rozaniec potrafi obsluzyc
ania
ania 27.11.2020, 22:08
zachpwanie się w sprawie stanowiska o wyroku TK nowoczesnych postepowych radnych było zenujące. nie macie nic do zaoferowania mieszkancom olesnicy
as usual
as usual 27.11.2020, 21:44
Pierdziszewski 'muppet show'!
Darek
Darek 27.11.2020, 21:36
Masakra czy w tym urzędzie ktoś myśli , czy leci z nimi pilot???
Prawda Wyzwoli
Prawda Wyzwoli 27.11.2020, 21:35
"Rozpoczęło się głosowanie wniosku Damiana Siedleckiego o wprowadzenie do porządku obrad stanowiska samorządu w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. "Za" było 9 radnych..."
Skoro 9 radnych było za tzn. jest za hasłami "Strajku Wściekłych Macic"??! Trzeba było podać kto jakie hasło POpiera. Kto jest za "Pierd... kler" i kto jest wyznaczony przez te wk.... kobiety do wykonania tego zadania! Albo takie "CHwDBISKUPOM" to pewnie dla tych co stali się kobietami?
pochodzeniowiec
pochodzeniowiec 28.11.2020, 08:27
Jak podadzą kto był za to wyjdzie kto był przeciw. I wtedy ci co byli przeciw mogą mieć bardziej przechlapane. Ty ograniczasz protesty jedynie do środków przekazu. A nie do celu i zasadności protestu
Katarzyna i Adolfina
Katarzyna i Adolfina 28.11.2020, 23:16
Cel to landyzacja Polski! Zdrada interesów Polski to zasadność protestu!
DPS
DPS 27.11.2020, 21:18
W Bierutowie rządzą młodzi to i sesję ogarnęli wzorowo.

Pozostałe