Burmistrz Oleśnicy odpowiada na wystąpienie Oleśnicy Razem w sprawie pandemii

  • 25.03.2020, 08:59
  • kad
Burmistrz Oleśnicy odpowiada na wystąpienie Oleśnicy Razem w sprawie pandemii
Jan Bronś wylicza podjęte już przez siebie działania i odnosi się do postulatów opozycji.

Publikujemy odpowiedź burmistrza Jana Bronsia na wystąpienie Oleśnicy Razem:

Link do wystąpienia Oleśnicy Razem

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 22 marca 2020 r. informuję, iż Miasto wdrożyło szereg rozwiązań, które pomagają funkcjonować oleśniczanom w okresie epidemii.

Miasto, jak dotąd, wydatkowało 24.944,40 zł na kombinezony, przyłbice i półmaski, które przekazano Szpitalowi. Środki w wysokości 5.262,82 zł przeznaczono na maski i materiały ochronne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczącym pomoc osobom objętym kwarantanną. Zakupiono śpiwory łóżka polowe za kwotę 9.700 zł na potrzeby miejsc ewentualnej kwarantanny zbiorowej. Na akcję informacyjną (plakaty, ulotki, tablice ogłoszeniowe) wydatkowano 7.829,70 zł. 

Miasto przekazało środki dezynfekujące zarządcom nieruchomości (DOM, IZYDA, PROCON, SM ZACISZE) oraz we współpracy z MGK dezynfekuje miejsca publiczne. Obecnie Urząd czeka na dostawę materiałów ochronnych, które zostaną dostarczone przychodniom lekarskim, w tym niepublicznym.

Zapewnienie oraz dostarczenie indywidualnych środków dezynfekcyjnych i ochronnych wszystkim osobom w wieku 75+ zamieszkującym na terenie Oleśnicy (to jest 3 137 osobom) nie jest możliwe z uwagi na skierowanie zasobów kadrowych do realizacji zadania dostaw żywności i obsługi stale przyrastającej liczbie osób objętych kwarantanną oraz, przede wszystkim, na możliwość przeniesienia zakażenia tą drogą przez osoby niewykazujące objawów choroby COVID-19.

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecają noszenie maseczek (i zgłaszanie się do lekarza) wszystkim osobom mającym gorączkę, trudności z oddychaniem, kichającym i kaszlącym. Wyposażenie ponad 3 tysięcy osób w jednorazowe maseczki nie rozwiązuje problemu, ponieważ te powszechnie stosowane np. w służbie zdrowia, mają tak duże pory, że ich skuteczność pod względem blokowania drobnoustrojów wydostających się z wydychanym powietrzem jest znikoma.

Do powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii, co stale zaleca Ministerstwo Zdrowia i służby sanitarne, niezbędne jest częste mycie rąk (wystarczy zwykłym mydłem) oraz dystansowanie społeczne, dlatego wszyscy skupiamy się na przekonaniu oleśniczan, aby wychodzili z domów tylko po rzeczy niezbędne. W tym miejscu dziękuję wszystkim ochotnikom indywidualnym i zorganizowanym za pomoc w zakupach naszym seniorom, to bardzo cenna inicjatywa. Miasto może wyposażyć także Państwa ochotników robiących zakupy w maseczki, jeśli jest taka potrzeba – proszę o kontakt mailowy: [email protected], bądź [email protected]

Decyzja o wydawaniu obiadów osobom, które korzystają z tej formy pomocy w naczyniach jednorazowych, podyktowana była względami zachowania ostrożności i ograniczenia możliwości gromadzenia się wielu osób jednocześnie w jednym miejscu, o co stale apelują służby sanitarne. Zakupione pojemniki spełniają wszelkie wymogi przepisów w tym zakresie. W przypadku konieczności zorganizowania spożywania obiadów na terenie stołówki znajdującej się w Centrum Usług Społecznych dla osób bezdomnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy będzie zmuszony do znacznego ograniczenia liczby osób spożywających posiłek w jednym czasie, w wyniku czego wydłużony zostanie czas wydawania obiadów a korzystający będą oczekiwać w kolejce, co zwiększa ryzyko zarażenia.

Umowa na funkcjonowanie ogrzewalni zawarta przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy i Oddział Rejonowy PCK w Oleśnicy została zawarta na okres od 30 października 2019 r. do 26 kwietnia 2020 r. Należy zauważyć, że z tej formy pomocy korzystały dotychczas średnio 4 osoby (maksymalnie 8 osób) dziennie. Podejmowanie decyzji o przedłużeniu funkcjonowania tej formy wsparcia na obecnym etapie, przy prognozach pogody wykazujących znaczące ocieplenie, jest nieuzasadnione. Wytyczne Wojewody Dolnośląskiego dotyczące funkcjonowania ogrzewalni w obecnym okresie wskazują na konieczność szczególnego przygotowania aktualnie zajmowanych budynków na wypadek podejrzenia u podopiecznych możliwości zakażania wirusem, w tym wydzielenia odizolowanego pomieszczenia, w którym należy umieścić taką osobę do czasu przyjazdu służb sanitarnych. Obecna ogrzewalnia nie ma takiej możliwości. Decyzja o przeniesieniu siedziby Oddziału PCK z budynku przy ul. Wojska Polskiego 13 do obiektu przy ul. Bocka została zaakceptowana przez Dyrektora Okręgu PCK we Wrocławiu podczas spotkania z władzami Miasta. Prezes Oddziału Rejonowego PCK w rozmowie z dyrektorem MOPS w Oleśnicy wskazał możliwość zorganizowania w nowym miejscu ogrzewalni także dla kobiet, co w obecnym lokalu jest niemożliwe. Zgłoszenia oleśnickiej policji w tym zakresie, wprawdzie sporadyczne, wskazują na taką potrzebę.

Dyżury telefoniczne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy są pełnione od godzin porannych do wieczornych, to jest od 730 do 1900. Ośrodek podał numery telefonów, pod którymi można otrzymać niezbędne informacje oraz zgłosić potrzeby osób przebywających w kwarantannie a także wymagających pomocy w zrobieniu niezbędnych zakupów i innych czynności życiowych. Są one zamieszczone na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie MOPS. Osoby dysponujące tymi telefonami są dostępne we wszystkie dni tygodnia, także w soboty i niedziele do godziny 19. 

Zostaną one także ujęte przy druku kolejnych ulotek informacyjnych.

W stosunku do przedsiębiorców wynajmujących miejskie lokale od Zakładu Budynków Komunalnych oraz dzierżawiących miejskie grunty podjęto decyzję o obniżeniu czynszu za marzec do symbolicznej złotówki. Czynsz za mieszkania komunalne i socjalne nie będzie obniżany z uwagi, iż jest to czynsz regulowany ustawowo, a więc niższy niż na rynku komercyjnym, a dla osób wymagających pomocy przewidziane jest wsparcie w postaci dodatków mieszkaniowych.

Zastosowanie ulg w opłatach czynszu w kolejnych miesiącach jest przedmiotem analizy. Wielkość i zakres tych ulg będzie zleżeć od rozwoju sytuacji epidemiologicznej i wielkości pomocy rządowej.

Wszelkie wnioski dotyczące ulg w zakresie podatków i opłat będą rozpatrywane na bieżąco zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja Podatkowa.

Sekcja Dróg Miejskich nie planuje zawieszać poboru opłat w strefie płatnego parkowania. W dużych miastach (np. Krakowie, Gdyni), gdzie do centrum dojeżdża się publicznym transportem, co zwiększa ryzyko zarażenia, tego rodzaju kroki mają pewne uzasadnienie. Oleśnica jest niewielka, a do Rynku autobusy komunikacji zbiorowej nigdy nie dojeżdżały. Zawieszenie opłat nie poprawi dostępu do sklepów czy zakładów pracy w strefie, a dostępność ta musi być dla mieszkańców zapewniona. 

Wyłączenie konieczności opłat zapełni miejsca parkingowe w centrum i właśnie wtedy pojawi się kłopot z dostaniem się do lokali i instytucji tam położnych, a przecież chodzi nam wszystkim o to, żeby w tych trudnych czasach funkcjonowały i obsługiwały Klientów. Dni wolne od pracy pokazują, jak trudno o miejsce parkingowe, gdy nie ma opłat. Dodatkowo informuję, że parkomaty są systematycznie dezynfekowane, to jest co najmniej trzy razy dziennie.

Na stronie http://www.sppolesnica.pl/ znajduje się komunikat informujący o zasadach funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Mieście w okresie stanu epidemii.

Miasto zapewnia obsługę przedsiębiorców na wydzielonym stanowisku i nie ma konieczności organizowania nowych, wydzielonych stanowisk.

Rekrutacja do przedszkoli i szkół została zakończona w zakresie osobistego składania wniosków. Rekrutacja do miejskiego żłobka zostanie ukończona do 6 kwietnia bez konieczności osobistego kontaktu rodziców i pracowników żłobka. Rodzice zostali o tym poinformowani.

Zgodnie z informacjami podawanym przez rząd trwają ostatnie prace dotyczące specustawy o tarczy antykryzysowej. Rząd przygotowuje rozwiązania dotyczące, między innymi, zawieszenia biegu terminów administracyjnych, możliwości zdalnego trybu obradowania organów jednostek samorządu terytorialnego, ciągłości pracy w urzędach. Kolejne propozycje - to przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 czerwca 2020 r., czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich.

Jak tylko ukażą się stosowne przepisy, zostaną one bezzwłocznie wprowadzone w Urzędzie Miasta Oleśnicy i podległych jednostkach organizacyjnych. Wszelkie dotychczas podejmowane działania wobec mieszkańców i przedsiębiorców realizowane były w poczuciu odpowiedzialności za Miasto, także po okresie epidemii.

Dziękuję za chęć pomocy i liczę na owocną współpracę, w tym również w zakresie udostępniania wszystkich urzędowych komunikatów publikowanych na stronie miasta i miejskim facebooku.

Wszystkich nas czekają bardzo trudne miesiące. Nawet jeśli epidemia zostanie wygaszona, przywrócenie gospodarki na dotychczasowe tory na pewno nie odbędzie się bez strat, także w lokalnych samorządach. Wszelkie wdrażane działania muszą mieć nie tylko charakter medialny, ale być tak konstruowane, aby, mówiąc wprost, Miasto przetrwało i było zdolne do obsługi mieszańców także po zakończeniu epidemii, czego przecież wszyscy sobie życzymy.

Z poważaniem
Jan Bronś
burmistrz Oleśnicy

kad

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (15)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

a
a 26.03.2020, 12:39
Panie Burmistrzu! Wydłużył pan czas działania telefonu do Mopsu, a co z pozostałymi punktami Pakietu? Co z rezygnacją z opłat za parkowanie??? Co z umorzeniem podatków i opłat za śmieci? Przesuń pan więcej pieniędzy na cele epidemii i stań po stronie mieszkańców! Zamiast skejt parków pomóż mieszkańcom! Teraz jest chwila próby i czas na pomoc!
Niewybaczalny błąd Bronsia
Niewybaczalny błąd Bronsia 25.03.2020, 20:17
Burmistrz Jan Bronś na początku epidemii zamiast być z oleśniczanami relaksował się na urlopie – daleko od Oleśnicy. Wtedy nie stać go było na odruch solidarności z przerażonymi epidemią mieszkańcami miasta, którego jest gospodarzem.
sPOcony Janek
sPOcony Janek 25.03.2020, 20:01
Obywatelki i obywatele. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym d***tycznym momencie oleśnickiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Oleśnicy, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Miejska Rada Narodowa. Rada Miasta, w zgodzie z postanowieniami mojego zarządzenia, wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całej Oleśnicy.
Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Moja Oleśnica znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu kadencji, wzniesiony po kosztach Atol ulega ruinie. Struktury miasta przestają istnieć. Gasnącej gospodarce komunalnej zadawane są codziennie nowe ciosy. Opłaty za śmieci przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem. Przez każdy zakład pracy, przez wiele oleśnickich domów, przebiegają linie podziałów.
Egon
Egon 25.03.2020, 18:28
BINGO!
Holistycznie
Holistycznie 25.03.2020, 16:36
" (...) Środki w wysokości 5.262,82 zł przeznaczono na maski i materiały ochronne (...) " - od Sowy były te maseczki nawilżane ????
Obywatel Piszczyk
Obywatel Piszczyk 25.03.2020, 15:57
Ze strony obecnego burmistrza Kompletny brak holistycznego spojrzenia na problem. Życie mówi sprawdzam i bez własnej kreatywności można tylko powielać rozwiązania zastosowane w innych gminach.
Holistycznie
Holistycznie 25.03.2020, 15:49
Ble ble ble..ble ble i ble i już.
.
. 25.03.2020, 14:43
Typowo bronsiowe mydlenie oczu. I oczywiście poniewczasie.
zw- kowalski
zw- kowalski 25.03.2020, 12:19
Bardzo trafnie skomentował poczynania Bronsia internauta @. Napisał , że miasto może przesunąć środki z budowy skate parku na ochronę mieszkańców. A ten park dla nielicznych może poczekać z dwa lata. Nie czas na róże gdy płoną lasy.
Rathaus
Rathaus 25.03.2020, 12:04
utyty spocony mocno poniewczasie, odpoczywał po urlopie.
LeBo
LeBo 25.03.2020, 11:26
Duzo słow, bardzo malo konkretow.
Zw- kowalski
Zw- kowalski 25.03.2020, 10:52
Krzysztofie. Masz rację. Tylko za to, że masz rację mogą Cię zablokować. Mi MO i Oleśnica info blokuje nawet komentarze FB. Dostaje komunikaty, że naruszam zasady społeczności. Ale jakie do tej pory mi nie wskazują. Ot cenzura. MO pozwala na wpisy kolesia lub babki mających nick " koronawirus". To dopiero odlot. Nie chodzi mi o treść komentarzy tylko sam nick trochę dziwny jak na rzekomą walkę z wirusem.
szkoda słow
szkoda słow 25.03.2020, 14:22
to bardzo proste MO tak moderuje komentarzami aby tylko były zgodne z linią wyznawanych poglądów ludzi którzy prowadzą ten portal.Jedynie przeglądając same komentarze powodują że czuje się OGROMNE OBRZYDZENIE do ludzisk tam komentujących - ma się wrażenie że ludzie to jedynie podłe gnomy i nic więcej sobą nie reprezentują.Poraża ten portalik od dawna a obecnie przechodzi sam siebie, nienawiść leje się tam hektolitrami.Ma się wrażenie że ludzie są tak cholernie podli.A ten "koronowirus" to psychol nad psycholami - wydaje mi się że to jest chory umysłowo człowiek.
Tedi
Tedi 25.03.2020, 10:07
A co ze smieciami wchodzi ta podwyzka od Kwietnia??
Krzysztof A. Kowalski
Krzysztof A. Kowalski 25.03.2020, 09:40
Czymś zgoła niepojętym było wybranie się Jana Bronsia na urlop, gdy nastał czas epidemii, gdy gospodarz miasta powinien być ze społeczeństwem, które utrzymuje go ze swoich podatków od dziesięcioleci. Zwykła przyzwoitość wymagała, by został, a on zachował się wręcz skandalicznie. Tym zachowaniem potwierdził to, co od wielu lat uważałem - nigdy nie powinien być Burmistrzem Miasta Oleśnica. Wykazał, iż nie jest godzien zaufania społecznego. Czy jego urlop też jest działaniem w walce z epidemią koronawirusa?

Pozostałe