20-lecie istnienia obchodziła Akcja Katolicka przy Parafii św. Jana w Oleśnicy

  • 09.11.2019, 13:54
  • Krzysztof Dziedzic
20-lecie istnienia obchodziła Akcja Katolicka przy Parafii św. Jana w Oleśnicy foto: Krzysztof Dziedzic Europosłanka Beata Kempa (Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów)
Elementem obchodów jubileuszu była konferencja o roli Kościoła w odzyskaniu niepodległości przez Polskę i powstaniu Unii Europejskiej

Dziś Akcja Katolicka działająca przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy świętowała jubileusz 20-lecia istnienia.

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w bazylice mniejszej o godzinie 9. Po nabożeństwie członkowie, sympatycy Akcji oraz zaproszeni goście przeszli do pobliskiego Zamku Książąt Oleśnickich. 

W Sali Rycerskiej zaplanowano doroczną konferencję poświęconą problematyce związanej z Kościołem. Prezes AK Zdzisława Jakimiec powitała gości, wśród nich europosłankę Beatę Kempę, posła Jacka Świata, ks. proboszcza Edwarda Janczyszyna, ks. Tadeusza Farysia, przedstawicieli zaprzyjaźnionych oddziałów Akcji, radnych powiatowych i miejskich.

Na wniosek pani prezes, która przypomniała, że kończy się świętowanie stulecia Odzyskania Niepodległości, zebrani zaśpiewali hymn Polski - "Mazurka Dąbrowskiego".

W historycznym referacie Maria Różycka podsumowała dokonania oddziału Akcji Katolickiej. Przypomniała, że zgodę na powstanie Akcji w parafii św. Jana wyraził ówczesny proboszcz ks. infułat Władysław Ozimek i on też był pierwszym jej kościelnym asystentem. Chwilą ciszy uczczono zmarłych członków organizacji, wśród nich pierwszego prezesa Michała Stefańskiego, Józefa Struzika, Edwarda Niczypora. 

Temat konferencji sformułowano następująco: "Rola Kościoła, wspólnot, stowarzyszeń katolickich w odzyskaniu niepodległości Polski i powstaniu Unii Europejskiej". Jej moderatorem był Piotr Karasek. Współorganizatorem Konferencji była Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, której członkiem jest Beata Kempa.

Pierwszy referat wygłosił ks. prof. dr hab. Józef Pater z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W przekroju historycznym wskazał na wkład katolicyzmu w istnienie państwa polskiego i przetrwanie go w najtrudniejszych momentach.

Drugim prelegentem była Beata Kempa. Jej sugestywny przekaz dotyczył aktualnych tendencji dostrzegalnych w Europie i Polsce. Jedna z nich to dehumanizacja politycznych adwersarzy. Uderzenie w Kościół, definiowanie "nowego człowieka" prowadzi - zdaniem europarlamentarzystki - do nihilizmu.

Sporą część wystąpienie poświęciła Beata Kempa przypomnieniu początków Unii Europejskiej i jej założyciela Roberta Schumana. Jeden z ojców Unii był gorliwym katolikiem, do tego stopnia, że Kościół rozpoczął proces jego beatyfikacji. A gwiazdy na fladze Unii zaprojektowanej przez artystę Arsene Heitza odwołują się do wieńca złożonego z 12 gwiazd [symboliczne odniesienie do dwunastu pokoleń Izraela - red.] w aureoli wokół głowy Matki Boskiej z Apokalipsy św. Jana. Pierwsze przedstawienie flagi UE znajduje się na witrażu w katolickiej katedrze w Strasburgu.

Konferencja zakończyła się koncertem pieśni operowych. Był też poczęstunek dla wszystkich.

Szerzej - w Panoramie Oleśnickiej

 

Krzysztof Dziedzic

Podziel się:Pozostałe