O CPK słów kilka

  • 03.09.2019, 13:15
  • Andrzej Podlaszewski
O CPK słów kilka
W tej chwili na tak wielkie przedsięwzięcie jak CPK jest za wcześnie, a w 2027 będzie... za późno.

CPK ma być hubem czyli lotniskiem przesiadkowym dla lotów dalekosiężnych, międzykontynentalnych oraz ogólnopolskim węzłem kolejowym. CPK to wielkie, bardzo potrzebne przedsięwzięcie, które może uporządkować wiele dziedzin a zwłaszcza kolej.

Niestety lokalizacja CPK w Baranowie jest wbrew wszelkim podstawowym parametrom czyli:


- dostępność

Podstawowym parametrem dla tak wielkiego przedsięwzięcia o znaczeniu nawet środkowoeuropejskim jest dobry dostęp dla jak największej liczby pasażerów i najkrótsza droga dostawy towarów.

I obszar spełniający te elementarne logistyczne i po prostu geometryczne wymaganie jest tylko jeden: południowo-zachodnia strona Łodzi. Blisko środka Polski z uwzględnieniem najlepszego/najbliższego dostępu do najgęściej zaludnionych obszarów Polski (południe i środkowy-zachód) oraz Europy Środkowej czyli południowo-zachodni sąsiedzi Polski (głównie Czechy, Słowacja i dalej Austria i Węgry).

W Niemczech wielki hub położony jest w pobliżu Frankfurtu czyli w mieście o podobnej liczbie mieszkańców co Łódź - ok 700 tyś. I właśnie Frankfurt jest położony pośrodku najgęściej zaludnionych landów.

Warszawa położona jest na wschód od środka Polski czyli CPK obok Warszawy nie spełnia podstawowego warunku czyli najlepszej ogólnopolskiej dostępności a dodatkowo wschód Polski jest słabiej zaludniony. Ostro to pokazują rysunki z kołami o promieniu ok. 200km. Powszechnie się uważa, że dla odległości do 200 km jest najlepszy wpływ lotniska na rozwój gospodarczy otoczenia. Koło z środkiem w Baranowie wychodzi poza granicę wschodnią a nie obejmuje Poznania, Wrocławia, Bydgoszczy, Górnego Śląska, Krakowa!

Elementarny błąd logistyczny i strategiczny.

- CPK a LOT z dwoma bazowymi lotniskami: w Łodzi i w Warszawie najlepszym komentarzem/przykładem będzie cytat:
„Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) – niemiecki narodowy przewoźnik lotniczy, z siedzibą w Kolonii. Główna baza Lufthansy znajduje się we Frankfurcie nad Menem przy międzynarodowym porcie lotniczym pełniącym również jednocześnie funkcję głównego węzła komunikacyjnego Lufthansy, zaś drugim jest międzynarodowy port lotniczy w Monachium.

Jak widać narodowy przewoźnik może mieć dwa główne porty bazowe a własną siedzibę… w jeszcze innym mieście .
Dla LOTu głównym bazowym portem powinien być hub w/obok Łodzi oraz międzynarodowe, metropolitalne lotnisko Chopina w Warszawie.

Siedziba LOTu w Radomiu?

To wcale to nie jest żart bo gdyby jeszcze Radom specjalizował się w cargo dla LOTu?

I LOT dużo szybciej będzie się rozwijał gdy będzie miał 2 główne, uzupełniające się bazowe lotniska o nieco innych specjalizacjach. A także dlatego, że przyspieszyło by to rozwój gospodarczy mającej wielki potencjał Łodzi.
- Aglomeracja Łódzko – Warszawska : 2 duże międzynarodowe lotniska
Aglomeracja Łódzko – Warszawska musi mieć przynajmniej 2 duże lotniska (np. aglomeracja londyńska ma 8 lotnisk w tym 4 duże) Bardzo silne i jednocześnie szkodliwe jest przywiązanie do pomysłu, że CPK musi być blisko Warszawy.

Ciągle się mówi o zatykającym się Lotnisku Chopina tak jakby tylko po to miał powstać CPK aby odciążyć lotnisko Chopina.

CPK to jest o wiele większe przedsięwzięcie niż Centralny Port Lotniczy, który miał służyć głównie Warszawie. Obecnie CPK trzeba rozpatrywać także w odniesieniu do Aglomeracji Łódzko - Warszawskiej.

Powinien być hub tranzytowy w Łodzi i metropolitalne lotnisko Chopina dla Warszawy. I jak pokazano to powyżej pokrywa się to z interesem narodowego przewoźnika, mającego generować największy ruch, czyli LOTu.

Lotnisko/hub CPK ma być przede wszystkim wielkim portem przesiadkowym czyli portem tranzytowym, niedocelowym więc dla Aglomeracji Łódzko-Warszawskiej trochę „ciałem obcym” więc CPK powinien być na obrzeżu Aglomeracji aby nie być „zawalidrogą” w centrum aglomeracji.

Nie można także wszystkiego wkładać „do jednego worka „ bo otrzyma się niefunkcjonalny, niezwykle kosztowny mega moloch „pożerający” wszystko wkoło i blokujący rozwój Warszawy i Łodzi.

Taki moloch teoretycznie może powstać ale… nie będzie działać, bo żadna linia lotnicza nie przeniesie się do Baranowa z lotniska Chopina, którego nie da się zamknąć m.in. z powodu protestu mieszkańców Warszawy i sfer biznesowych.
Wyspecjalizowanie CPK jako portu przesiadkowego/hubu spowoduje, że CPK nie będzie konkurencyjny dla portów/lotnisk regionalnych. I CPK nie zniszczytych portów. Bardzo ważna jest sprawa bezpieczeństwa. W przypadku jakichkolwiek zaburzeń w działaniu (np. terroryzm) CPK pośrodku Aglomeracji Łódzko-Warszawskiej pośrednio wpłynie także na funkcjonowanie Warszawy i Łodzi a na pewno na komunikację między tymi miastami.

- zmiany technologiczne - ciche samoloty elektryczne i hybrydowe
- kolej na poduszce magnetycznej

Już teraz samoloty są wyciszone (ostre normy na hałas) a dodatkowo wchodzące do produkcji ciche, elektryczne lub hybrydowe samoloty wręcz wymuszą położenie lotnisk blisko a nawet na terenie miast. Czyli lotnisko Chopina jest położone niemal idealnie.

I jak pokazano na rysunku Lotnisko Chopina można rozbudować wykorzystując także istniejącą infrastrukturę… drogową.
Kolej, której rodowód sięga bez większych zmian epoki węgla i stali czyli XIX w. też zaczyna podlegać zmianom. Chodzi przede wszystkim o projekt hyperloop.

I bardzo ciekawą koncepcję, jako jedyny, zaproponował zespół z Polski – poduszka magnetyczna ale bez rezygnacji z torów. I o to chodzi, nie kopiować bezkrytycznie ale stosować rozwiązania pasujące do naszych realiów. Priorytetowo rozwiązanie typu hyperloop powinno połączyć Łódź i Warszawę i np. dla prędkości 350km/godz obejdzie się bez podciśnieniowej tuby. I 140 km z Warszawy do Łodzi lub na odwrót można by pokonać w 24 min.
Potwierdza się, że odległość to rzecz względna. Ostatnio są publikowane rysunki kolei dla CPK. I tu ostro widać jak absurdalne i szkodliwe są nowe linie prowadzące przez pola na pole pod Baranowem - to komu to będzie służyć?

- ekologia, zagospodarowanie przestrzenne

Betonowanie i urbanizowanie jak największych terenów nie jest już powodem do dumy.
Obszar między Warszawą a Łodzią powinien być miejscem rekreacji a także rozrywki. I oczywiście nadal powinien zachować swój rolniczy charakter. W Łodzi i w Warszawie są wielkie obszary do zagospodarowani . Miasta zwarte, z dobrą komunikacją, dobrze zorganizowane czyli miejscami pracy i usługami blisko miejsca zamieszkania, z zielenią to jest przepis na ekologię, ekonomię i wygodę mieszkańców.

A niestety polskie miasta się „rozlewają” bo nie ma planów zagospodarowania przestrzennego a to generuje ogromne koszta: transportu, kanalizacji itd. I w obecnej wersji CPK w Baranowie to jeszcze pogłębi. Do kosztów CPK w Baranowie trzeba będzie doliczyć, ukryte dotąd, ogromne koszta błędów urbanistycznych.

- Łódź Fabryczna i tunel niebezpieczną zaporą na drodze do CPK (w Baranowie); metro dla CPK (w Łodzi).

Po zachodniej stronie Łodzi, równolegle do S14, powinna powstać zachodnia obwodnica kolejowa. W ten sposób będzie można wewnętrzne miejskie tory przeznaczyć/uwolnić dla metra naziemnego a tunel od dworca Łódź Fabryczna wyłącznie dla metra i kolei dowozowej aglomeracyjnej (lekki tabor). I gdy CPK będzie na obrzeżu Łodzi to metro( głównie naziemne ) będzie także integralną częścią CPK. Obecny nowy dworzec Łódź Fabryczna powinien być zaadaptowany na centrum kulturalno-biznesowe Łodzi i oczywiście będzie doskonale skomunikowany z Łodzią i całym Regionem.

Kolej dalekobieżna powinna być odsunięta od ścisłego centrum Łodzi z olbrzymią korzyścią dla Łodzi, kolei i CPK. Tunel kolejowy pod Łodzią był planowany gdy nie było jeszcze projektu CPK. Obecnie tunel ma służyć do przejazdu pociągów z prawie całej Polski Zachodniej nie tylko do Łodzi i dalej do Warszawy ale także do strategicznego CPK.

Z pewnością już wkrótce przepustowość będzie niewystarczająca bo będzie niesłychanie duży ruch generowany przez CPK.

Dodatkowo ma ten tunel służyć jako namiastka metra?! Z dość licznymi stacjami. Tunel ma także obsługiwać kierunek północ-południe. Aglomeracja Łódzko-Warszawska wraz z centralnie położoną Łodzią jest dopiero na początkowym etapie rozwoju. W przypadku więc jakiejkolwiek perturbacji/awarii będzie sparaliżowana komunikacja prawie połowy Polski.

I chyba widać, że tunel pod Łodzią jako kolejowy staje się niebezpiecznym absurdem.

- infrastruktura drogowa
 

To blisko Łodzi krzyżują się główne autostrady A1 i A2. A2Bis na bazie S8 i S11 przechodząca na południe od Łodzi i obok CPK w pobliżu Łodzi znakomicie odciąży A2 i stworzy także bezpieczną alternatywę dla połączenia Warszawy z Europą Zachodnią a więc z obecnie najbogatszymi krajami Unii. Budowana S14 po zachodniej stronie Łodzi doskonale wpisuje się jako element infrastruktury CPK (i to za pieniądze Unijne).

- kolej:
- integracja porozbiorowych systemów kolejowych
- obwodnice kolejowe centralnych dzielnic miast
- wykorzystanie historycznego układu torów w miastach dla metra naziemnego

W związku z budową CPK wreszcie mówi się o scaleniu porozbiorowych systemów kolejowych. Ale działania są odwrotne: np. budowa nowej linii od Grudziądza przez pola z ominięciem pobliskiego Torunia dalej przez Płock na pole mazowieckie do Baranowa.

W takim trybie nie będzie już pieniędzy na właściwe potrzeby. Nie zauważa się też, że w miastach układ torów jest taki jak 100 lat temu. Kolej dziesiątki lat temu miała dominujące/monopolistyczne znaczenie ale obecnie zmieniło się to ma rzecz komunikacji miejskiej, samochodowej itd. Pomimo to szlaki kolejowe nadal przebiegają przez miasta w super uprzywilejowany sposób niebywale komplikując życie mieszkańców.

Obecnie więc przejazd przez miasta, w kierunku do CPK, będzie generował wielkie spowolnienie. Archaiczny układ torów szczególnie dotkliwy jest dla mieszkańców Poznania bo nawet są ogłaszane konkursy na zmodernizowanie olbrzymiego kłębowiska tzw „wolnych torów” w samym centrum Poznania. W innych miastach jest podobnie. Ale wady można obrócić w wielką korzyść bo wystarczy odsunąć kolej dalekobieżną od centralnych dzielnic a uwolnione tory przeznaczyć dla metra naziemnego (!) i kolei aglomeracyjnej, dowozowej (lekki tabor).

Szczególnie łatwo jest to zrobić we Wrocławiu bo tam jest niebywale gęsta sieć torów. Podobnie jest w Poznaniu z tym, że Poznań pilnie potrzebuje kolejowej obwodnicy zachodniej przechodzącej w pobliżu albo pod lotniskiem Ławica. W taki sposób Poznań by miał pełną obwodnicę kolejową . I będzie bardzo dogodny przejazd ze Szczecina przez Poznań w kierunku CPK. Co ciekawe koncepcja obwodnicy kolejowej dla Warszawy powstała już ok.100 lat temu i nawet jest zamieszczona w ministerialnej propozycji na CPK. Szkoda, że nie uaktualniono i nie dostosowano jej do współczesnych realiów. Propozycja zmian w układzie kolejowym Warszawy w powiązaniu z komunikacją miejską na rysunku.

Centralna Magistrala Kolejowa północno-wschodnia w kierunku na Olsztyn i krajów Unijnych nadbałtyckich Idea CMK północnej powstała dziesiątki lat temu a obecnie jesteśmy w Unii i mamy na północnym wschodzie Unijnych sąsiadów czyli Litwę, Łotwę oraz Estonię. Polska wschodnia nadal jest niedoinwestowana i wreszcie się mówi, że to powinno się zmienić.

Powinien być zmodyfikowany przebieg tej magistrali bardziej na kierunek północnowschodni czyli przez Modlin obok lotniska w kierunku na Olsztyn z odbiciem w kierunku Białegostoku ( kolejowa , północna obwodnica Warszawy ) dalej w kierunku Litwy. To głównie na wschodzie Polski powinny powstawać nowe linie kolejowe. W części zachodniej i środkowo-północnej Polski jest dużo szlaków kolejowych, które czekają na modernizację i scalenie krótkimi odcinkami torów.
Czyli jak widać nowa linia od Grudziądza przez pola do Płocka i do Baranowa na pole mazowieckie jest po prostu szkodliwa bo zablokuje realizację rzeczywistych potrzeb. Płock i Radom powinny mieć przede wszystkim doskonałe połączenie kolejowe i drogowe z Warszawą i Łodzią

Podsumowanie

Jak pokazano, jedyne miejsce na CPK jest w pobliżu centralnie położonej Łodzi (zachodnia strona) i tak też wskazują wszystkie podstawowe parametry opisane powyżej. CPK w Łodzi powinien być budowany etapami. Byłby czas na rozeznanie właściwych potrzeb i budowano by już wkrótce zaufanie, markę CPK oraz otoczenie biznesowe.

W tej chwili na tak wielkie przedsięwzięcie jak CPK jest za wcześnie a w 2027 będzie.. za późno. Świat zmienia się w gwałtownym tempie i do 2027 roku przewoźnicy znajdą inne rozwiązanie. Powinien więc powstać możliwie szybko niskobudżetowy CPK cargo ( na bazie łódzkiego portu Reymonta/Lublinek) z 4 km pasem startowym. I taki port powinien zacząć działać najdalej w 2022 r. Czyli 5 lat wcześniej niż planowana, obecna wersja CPK. Równolegle powinny być realizowane zwłaszcza inwestycje kolejowe. A głównym priorytetem powinna być budowa obok S14 kolejowa obwodnica zachodniej Łodzi. Jednocześnie powinna być unowocześniana i rozbudowywana do dwóch torów linia nr 15 od Zgierza do Łowicza.

Czyli Łódź poprzez Łowicz powinna uzyskać drugie bardzo dogodne, szybkie połączenie kolejowe z Warszawą. I tu raczej powinny odbywać się testy polskiej wersji hyperloopa. Inne fakty np. problemy związane z wywłaszczeniami i wykupami wskazują, że docelowo lotnisko dla CPK powstanie na terenach obecnego powojskowego lotniska w Łasku.

http://forsal.pl/artykuly/552391,najwieksze-lotniska-swiata-krwiobieg-globalnejgospodarki.html

 

„Gros funduszy generowanych przez lotniska wcale nie trafia bezpośrednio do operatorów portów. To zyski, jakie czerpią dziesiątki firm zlokalizowanych w promieniu ok. 200 km wokół hubów , które dzięki nim mają stały dostęp do surowców i podzespołów dostarczanych przez wykonawców, a także same mogą sprzedać swoje towary na cały świat. – Lotniska są krwiobiegiem globalnej gospodarki.”

 

 

http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledemliczby-ludnosci/
Tabela 2 Miasta największe pod względem liczby ludności - stan na dzień 31.12.2015 r.

Np. Londyn obsługuje 8 lotnisk

Lotnisko w Singapurze uważane jest za jedno z pięciu najważniejszych lotnisk Azji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_lotniczy_Singapur-Changi
„Jego budowę rozpoczęto w latach siedemdziesiątych XX wieku zaś oficjalne otwarcie miało miejsce 29 grudnia 1981".
„W latach 2006-2011 istniał dodatkowo tzw. Budget Terminal. Po jego zamknięciu, na jego miejscu 1 października 2011 rozpoczęto budowę Terminala 4, który ukończony ma zostać w roku 2017".

http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/centralny-port-komunikacyjny-16-tys-kmnowych- linii,5051401,artgal,t,id,tm.html
„Na potrzeby Programu CPK zostanie zbudowana też linia CMK Północ, czyli przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej z rejonu Żyrardowa do CPK, a dalej w kierunku Płocka, Włocławka, Grudziądza i Trójmiasta."
Poniższe uwagi na temat metra(lekkiego) i metrobusu dla Krakowa jak najbardziej odnoszą się do innych miast Polski czyli w szczególności do Łodzi, Gdańska, Wrocławia, Poznania.

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/transport/dla-krakowa-najlepsze-lekkie-metro-imetrobus-lub-rozwoj-szybkiego-tramwaju/rg11dz
„A przecież Inicjatywa Jaspers zalecała/rozważała wykorzystanie istniejącej obwodnicy kolejowej Łodzi dla połączeń kolejowych wschód-zachód.

http://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/lodz-fabryczna-kosmodrom-czy-niezbedny-obiekt-78700.html
„JASPERS, 2012 r.: za dużo torów i peronów"

„jednak autorzy zalecili analizę „realnych alternatyw pozwalających połączyć Łódź Widzew i Łódź Kaliską – poza tunelem biegnącym dokładnie poniżej domów i budynków”.

Ponieważ wspomniany w raporcie „tunel wzdłuż jednej z głównych ulic” z uwagi na topografię Łodzi nie miałby racji bytu, w łódzkich realiach jedyną alternatywą byłoby istniejące już połączenie przez stację Łódź Chojny, omijające szerokim łukiem centrum miasta i najsilniejsze generatory ruchu. wspomnieć,„ w polskiej wersji dokumentu określono Łódź Fabryczną jako... „stację metra”.
http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/hyperloop-projekt-studentow-z-lodzinajbardziej-kompleksowy-51372.html.
https://polakpotrafi.pl/projekt/budujemy-ultraszybki-pojazd-na-konkurs-w-texasie
https://hyperlodz.wordpress.com/design/

Także w lotnictwie nadchodzi przełom czyli era samolotów elektrycznych:
http://maxmania.pl/technologie/volta-volare-gt4-samolot-elektryczny/
„Volta Volare GT4 to pierwszy samolot elektryczny, który został już przygotowany do masowej produkcji."
http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/kolej-magnetyczna-w-polsce-w-godzine-zwarszawy-dokrakowa,5043407,artgal,t,id,tm.html
„Kolej magnetyczna w Polsce? W godzinę z Warszawy do Krakowa. Hyper Poland rusza z budową kolei przyszłości”

Andrzej Podlaszewski

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe