Za wygrany bieg - bony od Decathlonu

 • 04.08.2019, 23:16
Za wygrany bieg - bony od Decathlonu
Cała Oleśnica Biega poinformowała o nagrodach i dystansach swojego biegu

 Festiwal Biegów Rodzinnych Cała Oleśnica Biega odbędzie się 7 września. Klub zamieścił komunikat o nagrodach i dystansach:

"Bardzo miło nam poinformować, że dzięki naszemu sponsorowi Decathlon za pierwsze miejsce w kategorii kobiety, mężczyźni oraz open nagrodą będzie 300 zł, za drugie miejsce 200 zł, a za trzecie 100 zł w postaci bonu do wykorzystania w sklepie Decathlon".


Bieg Główny 10 km, 5 km, atest trasy PZLA
Bieg Dety Rodzinne 1200 m
Bieg Krasnala 100 m
Bieg Krasnala 200 m
Bieg Szkolny 600 m
Bieg Szkolny 1200 m

Zarząd COB: 
Łukasz Borowik, Izabela Chorąży, Agata Borowik, Karolina Rasała, Paweł Tąta

 

REGULAMIN 
V Festiwal Biegów Rodzinnych Cała Oleśnica Biega 
Oleśnica, 7 września 2019 r.

 

 1. ORGANIZATORZY

  1. Stowarzyszenie Cała Oleśnica Biega, ul. Boczna 6/1 56-400 Oleśnica

  2. Zarząd COB: Łukasz Borowik 516 688 868, Izabela Chorąży 726 350 118, Agata Borowik 886 087 188 Karolina Rasała, Paweł Tąta

  3. www: facebook.com/olesnicabiega, www.calaolesnicabiega.pl

  4. e-mail: [email protected]

 

 1. PARTNERZY BIEGU

  1. Urząd Miasta Oleśnica

 

 1. CEL

  1. Promocja zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu.

  2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej.

  3. Promocja miasta Oleśnica 

  4. Integracja środowiska biegaczy z Oleśnicy i Powiatu Oleśnickiego.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE

  1. 7 września 2019 roku (sobota), godz. 14.00

  2. Start oraz meta: plac Książąt Śląskich w Oleśnicy

  3. Biuro Zawodów: plac Książąt Śląskich w Oleśnicy, czynne 6 września 17.00 – 19.00 oraz  7 września od godziny 9:00 – 13.00

 

 1. TRASA BIEGU

  1. Dystans Biegu Głównego – 10 km (2 pętle po 5km) pomiar elektroniczny.

  2. „Połówka” – 5km (1 pętla) pomiar elektroniczny.

  3. NW - 5km (1 pętla) pomiar elektroniczny.

  4. Biegi dzieci - Szkolne: pomiar elektroniczny.

 •  600m (dzieci 12 – 13 lat, urodzone między 6.09.2005 a 7.09.2007)

 • 1200m (dzieci 14 - 15 lat, urodzone między 6.09.2003a 7.09.2005)

 1. „Bieg Krasnala”

  • 100m (dzieci do 6 lat, urodzone między 6.09.2012 a 7.09.2019 ) 

  • 200m (dzieci 7 – 12 lat, urodzone między 6.09.2007 a 7.09.2012)

 2. „Rodzinne Duety” – 1200m (2 pętle po 600m, rodzic/opiekun (pełnoletni)
  z dzieckiem od 8 do 12 lat, urodzonym między 6.09.2007 a 7.09.2011) pomiar elektroniczny.

 3. „Bieg Maskotek” – 100m

 4.  Trasa ulicami miasta, asfalt i kostka brukowa, teren o charakterze płaskim z jednym zbiegiem. Trasa turystyczna wokół zabytków miasta Oleśnicy m.in. Brama Wrocławska, Zamek Książąt Oleśnickich, Bazylika Mniejsza, Rynek, 

 5. START ul.Bociania droga jednokierunkowa w stronę ul.Zamkowej. Następnie w lewo w ul.Sejmową, kolejno rynek ul.Wrocławska do bramy Wrocławskiej pod, w prawo w ulicę Rzemieślniczą do ronda prosto w ul.Jana Sinapiusa prosto do ul.Kilińskiego, prosto do ulicy 3-Maja w lewo, kolejno w ul. Słowackiego kostka, do ul. Wały Jagielońskie, następnie do Ul.Bratniej. Zejście z ulicy na ścieżkę wokół    Zamku – drogi    spacerowe, asfaltowe, szutrowe do kostk do    ul.Wałowej w prawo. Z ul.Wałowej w    lewo w ścieżkę szutrową ul.Krucza wokół stawu dwoma mostkami z powrotem do    ul. Wałowej do przejścia dla pieszych    przy ul.Kruczej. Kolejnie ul.Wałową do ronda  przy Bramie Wrocławskiej w prawo i w prawo pod Bramą Wrocławską i w prawo w ul.Bociania do ul.Zamkowej – koniec pierwszej pętli. Po drugim okrążeniu Meta.

 

 1. W biegu głównym obowiązuje limit czasowy - 90 minut. Pozostanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania pomiaru.

 2. W biegu głównym oraz “połówce” może uczestniczyć każda osoba, która do dnia 7 września 2019r. ukończy 16 lat. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są ponadto do posiadania pisemnej zgody na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów.

 

 1. LIMIT MIEJSC

  1. W Biegu Główny oraz „Połówce”, NW wynosi 500 osób,  „Rodzinne Duety” - 40 par, „Bieg Krasnala” 300 dzieci, Biegi dzieci - Szkolne: 2 grupy po 30 osób

  2. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej/zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły opłatę startową. Organizator zastrzega sobie możliwość dopisania do listy osób wspomagających oraz sponsorujących całe wydarzenie.

 

 1. HARMONOGRAM ZAWODÓW:

09:00 – 13:00 Otwarcie Biura Zawodów, zapisy i weryfikacja zawodników (Rodzinne Duety i  Biegi Krasnala, zapisy tylko do godz. 11.00)  

11:30 - Rozgrzewka Taneczna dla Dzieci przed biegami na Placu przed sceną.

STARTY z Rynku przy ul.Wrocławskiej do ul. Sejmowej  Meta na wysokości ul. Zamkowej.  

11:45 – Bieg dzieci na dystansie 100m I grupa  

11:50 - Bieg dzieci na dystansie 100m II grupa

11:55 - Bieg dzieci na dystansie 100m III grupa

 

STARTY z ul.Wrocławskiej na wysokości wyjazdu z ul. Łużyckiej do Rynku w prawo do ul.Sejmowej  Meta na wysokości ul. Zamkowej.

12:00 - Bieg dzieci na dystansie 200m I grupa

12:05 - Bieg dzieci na dystansie 200m II grupa

12.10 - Bieg dzieci na dystansie 200m III grupa

 

STARTY z Rynku przy ul.Wrocławskiej do ul. Sejmowej  Meta na wysokości ul. Zamkowej.  

12.15 -  Bieg maskotek 

 

START z Ul. Zamkowej przy placu Książąt Śląskich, w lewo ul. Sejmowa, Rynek, w lewo ul. Wrocławska, w lewo ul. Bociania, do mety ul. Zamkowa.

12:25 - Bieg Szkolny na dystansie 600m 

 

START z Ul.Zamkowej przy placu Książąt Śląskich, w lewo ul. Sejmowa, Rynek, w lewo ul. Wrocławska, w lewo ul. Bociania, do mety ul. Zamkowa.

12.40 - Bieg Szkolny na dystansie 2x600m(1200m) 

 

START z Ul. Zamkowej przy placu Książąt Śląskich, w lewo ul. Sejmowa, Rynek, w lewo ul. Wrocławska, w lewo ul. Bociania, dwie pętle i do METY ul. Zamkowa.

13.00 - Bieg Rodzinne Duety 2x600m (1200m)

 

13:30 - rozgrzewka na placu Książąt Śląskich.

14:00 – 15:30 START: Bieg Główny 10km oraz „Połówka” 5km, NW 5km, z ul.Bociania 150m od Placu Książąt Śląskich.

15:30 - 17:30 Dekoracja zwycięzców biegów oraz kategorii, loteria fantowa, licytacja charytatywna.

 

 1. ZAPISY

  1. Osoby zapisane i opłacone do 15.08.2019 otrzymają koszulkę techniczną Deep Box Design w wybranym przez siebie rozmiarze(rozmiary załącznik w dolnej części regulaminu). Po tym terminie nie gwarantujemy koszulki w pakiecie w odpowiednim rozmiarze. Prosimy dokonywać zgłoszeń drogą elektroniczną do dnia 24 sierpnia 2019 r. godz. 20.00 na n/w adres. Do tego czasu opłaty powinny znaleźć się na koncie organizatora biegu, nie dotrzymanie terminu opłat skutkuje skreśleniem z listy zawodników.
   LinkZmierzCzas: 

Bieg Główny: 10km, 5km, NW

https://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/922/v-festiwal-biegow-rodzinnych-cala-olesnica-biega-bieg-glowny.html

Bieg DUETY RODZINNE:

https://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/925/v-festiwal-biegow-rodzinnych-cala-olesnica-biega-rodzinne-duety.html

Bieg Krasnala 100 m:

https://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/926/v-festiwal-biegow-rodzinnych-cala-olesnica-biega-bieg-krasnala.html

Bieg Krasnala 200 m:

https://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/927/v-festiwal-biegow-rodzinnych-cala-olesnica-biega-bieg-krasnala.html

 

Bieg Szkolny 600 m:

https://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/928/v-festiwal-biegow-rodzinnych-cala-olesnica-biega-bieg-szkolny.html

Bieg Szkolny 1200 m:

https://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/929/v-festiwal-biegow-rodzinnych-cala-olesnica-biega-bieg-szkolny.html

 

 1.  Przed biegiem należy dokonać osobistej rejestracji w Biurze Zawodów celem podpisania karty zgłoszeniowej i pobrania numeru startowego oraz koszulki w podanym wcześniej rozmiarze.

 2. W przypadku nie osiągnięcia limitu uczestników biegu poprzez zapisy internetowe – będzie istniała możliwość zapisów 6 września 17.00 – 19.00 oraz w dniu imprezy od godz. 09:00 do 13:00 w Biurze Zawodów (bez gwarancji otrzymania koszulki). 

 3. Zawodnicy, którzy zgłoszą się przez Internet i dokonają wpłaty do dnia 15 sierpnia 2019 r., na n/w konto, otrzymają numery startowe z Imieniem oraz koszulkę Techniczną DeepBOX  w zadeklarowanym w zgłoszeniu rozmiarze.

 4.  W pozycji tytułem przelewu należy wpisać: FBRCOB – imię i nazwisko uczestnika, rozmiar koszulki („Rodzinne Duety” imię dziecka oraz „Krasnale” imię dziecka i wzrost, Dzieci Szkolne imię nazwisko wzrost i dystans: 600m/1200m) lub rozmiar koszulki odpowiednio: 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 12/14. Dzieci 14 i 15 podlegają pod rozmówkę dla dorosłych

 5. Numer konta do wnoszenia opłaty startowej Stowarzyszenia Cała Oleśnica Biega:

17203000451110000004185640

ul.Boczna 6/1, 56-400 Oleśnica

 1. Opłata startowa wynosi:

Termin opłaty

Krasnale Dzieci Szkolne*

100m/200m/

600m/1200m

Dorośli/Bieg Główny 10km/ ”Połówka”5km / NW/Rodzinne duety

Do 31 maja godz. 00:00

20 zł

50 zł

1 czerwiec – 15 sierpień godz. 00:00

22 zł

60 zł

16 sierpnia -7 wrzesień

25 zł

70 zł

*- symboliczna kwota mobilizująca do uczestnictwa, pokrywa koszt pomarańczowej koszulki technicznej przewidzianej dla dziecka, organizator nie gwarantuje koszulki dla dziecka w odpowiednim rozmiarze  przy zapisach w dniu zawodów na miejscu, w biurze zawodów. 

 1.  „Rodzinne Duety” przy zapisie przez portal internetowy podają pierwsze imię osoby dorosłej oraz imię i wzrost dziecka.

 2. Jest możliwości przeniesienia cesji opłaty startowej na innego uczestnika. Należy o tym poinformować organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2019, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

 1. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

  1. Świadczenia dla każdego dorosłego uczestnika (zapisanego i opłaconego zgodnie
   z terminami podanymi powyżej):

   • koszulka pamiątkowa techniczna przy odbiorze z numeru startowego z chipem, (Rodzinne duety - tylko dla dziecka)

   • pamiątkowy medal

   •  „PAKIET METOWY” po przekroczeniu linii mety (Rodzinne duety - tylko jeden pakiet dla dziecka)

   •  posiłek regeneracyjny po biegu (Bieg na 10km,5km, NW)

   •  punkt z wodą na 2,5km i 7,5km

   •  zabezpieczenie medyczne

   • pomiar czasu

  2. Dzieci, które ukończą „Bieg Krasnala” otrzymają:

   • pamiątkowy medal

   • numer startowy

   • koszulkę pomarańczową

   • torbo-plecak

   • niespodzianki w plecaku, 

   • pomiar czasu dla dzieci na dystansie Szkolne 600m/1200m

 2. KLASYFIKACJA

  1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 10km OPEN – 3 miejsca,

  2. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 5km OPEN – 3 miejsca,

  3. Klasyfikacja generalna NW OPEN – 3 miejsca,

  4. Klasyfikacja generalna Rodzinne Duety OPEN - 3 miejsca, 

  5. Klasyfikacja kobiet i mężczyzn, mieszkańcy Miasta Oleśnica – 3 miejsca,

  6. Klasyfikacja mundurowi (strażacy, policjanci) 

  7. Klasyfikacja wiekowa: kobiet i mężczyzn – 1 miejsce nagradzane - 2 i 3 dyplom uznania pamiątkowy, 

  8. Dla zwycięzców z powyższych kategorii wiekowych przewidziano pamiątkowe puchary oraz nagrody od sponsorów. Wygrani w kategorii OPEN nie są brani pod uwagę w pozostałych klasyfikacjach. Organizator będzie prowadził klasyfikacja wiekową: kobiet i mężczyzn od 16-20lat, i co 10lat - K16-19,20,30,40,50,60,70,80+, MK16-19,20,30,40,50,60,70,80+, natomiast nie gwarantuje nagród rzeczowych oraz pamiątkowych pucharów, jest to uzależnione od pozyskanych sponsorów.

 

 

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Każdy zawodnik zostanie wpisany na listę zawodników i zweryfikowany w Biurze Zawodów po przedstawieniu dowodu osobistego oraz po podpisaniu oświadczenia o zdolności do udziału w biegu (podst. Prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101poz. 1095).

  2. Każdy zawodnik po wpisaniu na listę otrzyma numer startowy, który należy umocować agrafkami do koszulki na wysokości klatki piersiowej.

  3. Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania poleceń wydawanych przez sędziów i obsługę zawodów.

  4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair-play w trakcie zawodów.

  5. Nie dostosowanie się do tych zasad (np. skrócenie trasy) powoduje dyskwalifikację zawodnika.

  6. Zabrania się startowania zawodników którzy są pod wpływem środków odurzających.

  7. Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących Biegu.

 

 1.  UWAGI KOŃCOWE

  1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

  2. Organizatorzy zapewniają na mecie wodę oraz poczęstunek.

  3. W czasie biegu nie będzie wydzielonego depozytu ani szatni.

  4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione lub zgubione rzeczy.

  5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

  6. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

MAPY TRAS Biegowych:

UWAGA !!!!! 

Rozmiary koszulek do biegu głównego 10km , 5km, NW: Prosimy o dostosowanie się i zmierzenie podanych danych i odpowiedni wybór rozmiaru koszulki. Reklamacji nie uwzględniamy. 

 

 

Aktualizacja 18.06.2019 ŁB

 

 

_

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe