Bulwersujące transfery pieniędzy z ratusza [UZUPEŁNIONE]

  • 11.03.2019, 13:49 (aktualizacja 13.03.2019, 13:44)
  • Krzysztof Dziedzic
Bulwersujące transfery pieniędzy z ratusza [UZUPEŁNIONE] Faktura na 3075 zł za "działania promocyjne"
Ujawnioną przez nas sprawą zainteresowała się opozycja. Była o tym mowa podczas sesji samorządu. Michał Kołaciński zapowiedział indywidualną kontrolę radnych, wobec odrzucenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną.

Michał Kołaciński w imieniu Klubu Radnych Oleśnica Razem zgłosił na sesji Radny Miasta 28 lutego wniosek o zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie następującej doraźnej kontroli nie objętej planem pracy:


1. Kontrola legalności, celowości i gospodarności zleceń dokonanych przez Burmistrza Oleśnicy na podstawie umów cywilnoprawnych podmiotom zewnętrznym, w tym osobom fizycznym, w zakresie prowadzenia strony (profilu) "Oleśnica" na portalu społecznościowym Facebook w okresie do 01.12.2018 r. do 28.02.2019 r.;
2. Kontrola legalności, celowości i gospodarności zleceń dokonanych przez Burmistrza Miasta Oleśnicy w zakresie działań promocyjnych prowadzonych na portalu internetowym olesnicainfo.pl przez firmę K&G Enterprisses Grzegorz Kijakowski na rzecz Gminy Miasta Oleśnicy w okresie od 01.12.2018 r. do 28.02.2019 r. 

 

Dwie strony małżeńskiego medalu

 

Przytaczamy uzasadnienie wniosku przedstawione na sesji przez Michała Kołacińskiego:


Większość z obecnych tutaj na sali wie doskonale, że sa kontrowersje dotyczące wynagrodzenia początkowo dla pana Sowy, później dla pani Katarzyny Kijakowskiej za prowadzenie portalu facebookowego czy strony facebookowej miasta Oleśnicy. Ten medal ma drugą stronę - nazywa się ona K&G Enterprisses pan Grzegorz Kijakowski, który otrzymał jako firma kolejne zlecenie na sumę ok. 3.075 złotych za promowanie treści dotyczących Oleśnicy na niszowym portalu oleśnickim. Prawdopodobnie niewielu państwa o nim słyszało. Jest to portal jeden z nowych, a otrzymuje zlecenia znacznie większe niż chociażby stary, zakorzeniony już portal mojaolesnica. Są to działania co najmniej wątpliwe, stąd nasz wniosek o dodatkowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Michał Kołaciński zwrócił uwagę, że w poprzedniej kadencji wszystkie wnioski zgłaszane przez opozycję w sprawie doraźnych kontroli były przyjmowane przez rządzącą większość, czyli Oleśnicę Razem, a Komisja Rewizyjna je realizowała.


Przeciwko wnioskowi wypowiedziała się w imieniu Klubu Jana Bronsia Mariola Aiyegbusi. Stwierdziła, że Urząd Miasta udzielił odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej w tych kwestiach. Radny Paweł Bielański (Oleśnica Razem) wyraził zdanie, że nie wiadomo, o jakie wnioski chodzi.


Dodajmy, że fakt udzielenia informacji przez Urząd nie ma żadnego znaczenia wobec wniosku o kontrolę i nie powinien mieć najmniejszego wpływu na podjęcie decyzji w sprawie kontroli.


W głosowaniu klub Jana Bronsia większością 13 głosów przeciwko 8 wniosek Oleśnicy Razem odrzucił. 

 

"Działania promocyjne na portalu" za złotych 3.075

 

Wniosek Oleśnicy Razem dotyczy ujawnionych przez nas zleceń na prowadzenie miejskiego Facebooka.


Gmina Miasto Oleśnica, którą reprezentuje burmistrz Jan Bronś, zleciła w grudniu 2018 roku koordynatorowi kampanii wyborczej burmistrza Bronsia Andrzejowi Sowie (konkretnie spółce, w której ma on większościowe udziały - 70%) prowadzenie profilu miasta na Facebooku. W paragrafie 2 "Zasady wykonania umowy" czytamy: "Wykonawca zaktualizuje profil Oleśnicy w serwisie Facebook.com". Spółka dostała 7.380 złotych za "aktualizowanie profilu" w okresach od 19 do 31 grudnia i od 2 do 31 stycznia, czyli za 42 dni. Wyliczyliśmy, że wyszło średnio 160 zł za 1 post (komunikat).

O tej sprawie pisaliśmy tutaj

Kwota wynagrodzenia za wspomnianą usługę i fakt zlecenia jej przez burmistrza Bronsia niedawnemu koordynatorowi jego kampanii wyborczej zbulwersowały opinię publiczną. Burmistrz szybko wycofał się z tego i zawarł umowę z Katarzyną Kijakowską, która jako redaktorka "Oleśniczanina" działała na rzecz jego ponownego wyboru i oskarżyła jego kontrkandydata na łamach gazety o korupcję polityczną. Sąd tego nie potwierdził, orzekł, że jest winna zniesławienia i nakazał jej publiczne przeprosiny.


Umowa reprezentowanej przez burmistrza Bronsia Gminy Miasto Oleśnica z Kijakowską na prowadzenie profilu obejmuje okres od 4 do 28 lutego br. Wynagrodzenie wynosi dokładnie 2.963,74 zł


31 stycznia br. mąż Katarzyny Kijakowskiej Grzegorz Kijakowski wystawił fakturę dla Gminy Miasto Oleśnica na kwotę 3.075 złotych "za działania promocyjne na portalu olesnicainfo.pl". A wcześniej - fakturę na 430,50 zł "za reklamę na portalu olesnicainfo.pl".

 
Ujawniliśmy biznesowe powiązania wiceburmistrz

 

Ujawniliśmy niedawno, że Kijakowska była partnerką biznesową wiceburmistrz Edyty Małys-Niczypor przed objęciem przez nią tego stanowiska. Małys-Niczypor prowadziła firmę Portfolio PR i w ramach tej działalności podpisała dwie umowy z Gminą Oleśnica na prowadzenie profilu gminy na Facebooku - za kwotę 553,50 zł miesięcznie - przez lata 2017 i 2018. W obu umowach w paragrafie "Osoby współpracujące" wykonawcę reprezentują Edyta Małys-Niczypor i... Katarzyna Kijakowska. Tak więc ich wspólna działalność dotyczy także okresu tuż przed objęciem przez Małys-Niczypor stanowiska zastępcy burmistrza.

W odpowiedzi na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej naczelnik Wydziału Organizacyjnego Maria Susidko poinformowała nas, że K. Kijakowska została wybrana do świadczenia usługi prowadzenia Facebooka na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 98/VI/2014 z dnia 20.05.2014 r.

Treść pisma można przeczytać niżej. Można także pobrać niżej Zarządzenie Burmistrza, o którym mowa.


Zlecenie bez procedury przetargowej przez Gminę Miasto Oleśnica prowadzenia profilu na Facebooku niedawnej wspólniczce (ich umowa z Gminą obowiązywała do końca 2018 roku) pani wiceburmistrz musi bulwersować. Małys-Niczypor odpowiada w Urzędzie Miasta za tę sferę działalności i widnieje w umowie jako "osoba współpracująca" ze strony zleceniodawcy.


Warto też zwrócić, że identyczna usługa prowadzenia profilu zdrożała o 436 procent - dla gminy Oleśnica kosztowała 553,50, a dla miasta Oleśnica już 2.963,74 zł.


Jakby tego było mało, "Panorama Oleśnicka" ujawniła też, że wiceburmistrz, prowadząc firmę Portfolio PR, współpracowała z Grzegorzem Kijakowskim, tym samym, któremu teraz miasto dało zlecenie na 3.075 zł za bliżej nieokreślone "działania promocyjne" na portalu, który dopiero co powstał. O tej współpracy świadczy fakt, że firmy Małys-Niczypor i Grzegorza Kijakowskiego (Fotomafia.pl) podawały ten sam numer telefonu. Dokumentuje to wyszukiwarka Google. Portfolio PR oferowało m.in. usługi w zakresie fotografii, dziedzinie, z którą związany jest Kijakowski.


Kijakowski w dniu wystawienia faktury na 3.075 złotych dla Gminy Miasto Oleśnica wystawił też jeszcze dla niej 2 faktury za nekrologi - na sumę 369 zł. Jednego dnia powstały dopiero portal zainkasował z miasta 3.444 zł! Łącznie więc pomiędzy 31 stycznia (data 3 faktur Kijakowskiego) a 4 lutego (data umowy Kijakowskiej) małżeństwo zarobiło na zleceniach z ratusza 6.407,74 zł!

 

"Kolosalne transfery dla firmy rodzinnej"

 

Radny Michał Kołaciński w dalszej części sesji - w ramach punktu "Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych" - wygłosił oświadczenie następującej treści:

"Szanowni Państwo radni - zwracam się do radnych ugrupowania rządzącego. Ponieważ dzisiaj nie wiem z jakich powodów zasłoniliście się przed kontrolą doraźną Komisji Rewizyjnej w sprawie transferu pieniędzy do firm, no można powiedzieć, rodziny Kijakowskich, w związku z tym że uważamy, że to nie o taką politykę prorodzinną chodziło w Polsce, że nie o takie firmy rodzinne i ich rozwój chodziło w Polsce, deklaruję, że zgodnie z nowymi prerogatywami, które daje nam Ustawa o samorządzie gminnym, podejmiemy indywidualną doraźną kontrolę dotyczącą transferu tych pieniędzy. Bo to nie jest normalne, że pani Katarzyna otrzymuje dwa i pół [w rzeczywistości prawie trzy - red.], pan Grzegorz otrzymuje trzy tysiące miesięcznie. Świetna pensja. Ja myślę, że niejeden urzędnik wysoko kwalifikowany byłby z tego zadowolony. Ten transfer uważamy za niejasny. Faktura wystawiona przez pana Grzegorza K. mówi tylko o obsłudze, w zasadzie nie obsłudze, a promocji miasta na portalu, niszowym, powtarzam. To jest najbardziej bulwersujące, że nie miałbym złego zdania, gdyby te pieniądze poszły, nie wiem, do Oleśniczanina, do Panoramy, do Gazety Wrocławskiej. Ale równie dobrze jak na tym niszowym portalu możemy publikować na radiu Malediwy, bo i tak tego nikt nie słucha. A za tym nicniesłuchaniem i nieczytaniem idą kolosalne sumy, kolosalne transfery co miesiąc dla, bądź co bądź, firmy rodzinnej. Uważam, że jest to mocno bulwersujące i dziwimy się państwu radnym, że nie wyraziliście zgody na działanie Komisji Rewizyjnej. To jest bardzo zły sygnał na początek, bo w poprzedniej kadencji nie zdarzyło się, żeby Komisja Rewizyjna nie podjęła tematu zgłoszonego również przez radnych opozycyjnych".

 

Co myśli o tym Jan Bronś?

 

Burmistrz OIeśnicy odniósł się na sesji do słów Michała Kołacińskiego następująco:

"Podnoszona tutaj kwestia kontroli lub jej braku po wcześniejszym zdefiniowaniu niszowości lub jej braku może zawsze wiązać się z podobnym odbiciem do innych, wcześniej podejmowanych, działań, bo stanowią one jedynie element ocenny i wyrażanie takich opinii jest naruszeniem praw i uprawnień osób innych".

 

Finansowanie także z miejskiej jednostki

 

Nie tylko Urząd Miasta stał się nagle klientem wspomnianego portalu. Także Zakład Budynków Komunalnych zaczął zlecać tam systematycznie swoje ogłoszenia o zapytaniach ofertowych. Do 4 marca zapłacił za 10 ogłoszeń 873,30 zł. Łącznie ze zleceniami z Urzędu Miasta dało to w krótkim czasie współpracującemu do niedawna biznesowo z wiceburmistrz Małys-Niczypor małżeństwu G. i K. Kijakowskich kwotę 7.281,04. Prawdopodobnie nie obejmuje to wszystkich zleceń na dzień dzisiejszy, bo umowa na prowadzenie miejskiego Facebooka obowiązująca do 28 lutego może być kontynuowana.

 

Radny Kazimierz Karpienko interpeluje

W sprawie przenikania się prywatnego i urzędowego biznesu w ratuszu interpelację złożył radny Kazimierz Karpienko. Można ją pobrać niżej

 

Pani wiceburmistrz milczy

 

14 lutego, kiedy jeszcze nie mieliśmy pełnej wiedzy o opisywanej sprawie, wysłaliśmy zapytanie prasowe do wiceburmistrz Edyty Małys-Niczypor następującej treści:

Prosimy Panią Wiceburmistrz o odpowiedzi na pytania:

Czy prowadząc firmę Portfolio PR współpracowała Pani biznesowo z Grzegorzem Kijakowskim (FotoMafia.pl)? Ewentualnie czy współpracowała Pani także z Katarzyną Kijakowską?

Jeśli tak, to jaki charakter miała ta współpraca i czy jest ona nadal kontynuowana?

Jeśli taka współpraca biznesowa miała miejsce, to czy nie uważa Pani za dwuznaczną moralnie sytuację, w której Pani niedawne prywatne powiązania biznesowe przeniosły się na grunt urzędowy, co znajduje wyraz w zleceniu Katarzynie Kijakowskiej przez podległy Pani Urząd Miasta prowadzenia profilu miasta Oleśnica na Facebooku, a Pani jest odpowiedzialna za tę sferę działalności Urzędu i ją nadzoruje?

 

Do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi!

 

Czy jest więcej podobnych umów i zleceń?

 

Prowadzimy z burmistrzem Oleśnicy spór o udostępnienie nam rejestru wszystkich zleceń wystawionych i umów zawartych w grudniu 2018 roku - pierwszym pełnym miesiącu jego urzędowania po wygranych wyborach. Burmistrz wydał decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Odwołaliśmy się od jego decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Pisaliśmy o tym tutaj

Czekamy też na odpowiedzi na nasze wnioski o informację publiczną w zakresie zleceń i umów dla wspomnianych wyżej osób z lutego i marca.

Do sprawy będziemy wracać.

Krzysztof Dziedzic

Zdjęcia (19)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (68)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Krzysztof A. Kowalski
Krzysztof A. Kowalski 18.03.2019, 10:15
Kolejny krok dla opozycji to zorganizowanie referendum o odwołanie Jana Bronsia ze stanowiska Burmistrza Miasta Oleśnica. Argumentów za na tym portalu opublikowano aż nad to, a opozycja może zebrać wystarczający elektorat, by referendum było skuteczne.
Czarny Kapelusz
Czarny Kapelusz 17.03.2019, 09:21
Z Oleśniczanina pożegnali to Janek podał rękę pomocną. Rekompensata kosztów przegranej sprawy o zniesławienie.
Gal Anemik
Gal Anemik 14.03.2019, 13:00
To pompowanie przez Bronsia i jego blond dwórkę kasy do koleżanki i jej męża jest tak bezczelne i aroganckie, że nie wiem jak to opisać.
Nergal
Nergal 14.03.2019, 06:54
To sie do telewizji nadaje ,afera w hu.j
Ela
Ela 13.03.2019, 19:45
Prywatny folwark Bronś sobie zrobił. Tylko miasta szkoda na takiego nieudcznika i lenia.
Zgadnij gdzie  trollu?
Zgadnij gdzie trollu? 13.03.2019, 18:45
Bielańskiemu to co najwyżej możesz skoczyć!
Benek
Benek 15.03.2019, 16:51
***j pajacu
Benek
Benek 13.03.2019, 22:42

Komentarz zablokowany

Komentarz został zablokowany przez administratora.

Romek
Romek 13.03.2019, 10:55
A wiadomo już kiedy Panorama opublikuje swoje faktury wystawione miastu? Będzie specjalne wydanie gazety?
Benek
Benek 13.03.2019, 06:07

Komentarz zablokowany

Komentarz został zablokowany przez administratora.

Robert
Robert 13.03.2019, 05:52
Kołaciński weź się za leczenie ludzi a nie szukaj beznadziejnych afer. Bo za chwilę wezmą się za Ciebie i prześwietlą Twoje afery.
.
. 12.03.2019, 20:58
Dyzma spłaca długi kampani wyborczej posadami wicków i gotowizną !
Jacek.
Jacek. 12.03.2019, 20:02
Trzeba lepiej chować faktury jak to robili poprzednocy , bo wnet wynajdą w ubikacji faktury za papier toaletowy nieudacznicy z ciemnogrodu.
wystarczy!
wystarczy! 12.03.2019, 19:39
PO co te rozważania- szumowina dorwała się do koryta i jedyne wyjście to protesty mieszkańców, okupacja urzędu i uprzykszanie życia Bronsiowi i pod domem i w ratuszu i gdzekolwiek sie pojawi. Nagłośnienie w mediach tej patologii spod znaku Sowa i przyjaciele.
Kupa
Kupa 12.03.2019, 18:10
tylko Krzysztof A Kowalski powinien pisac o Olesnicy i o Oleśniczaninach i w ogole o wszystkim.
Krzysztof A. Kowalski
Krzysztof A. Kowalski 12.03.2019, 11:20
To, za co (bez żadnej formy przetargowej) zleca zapłatę pani Małys-Niczypor powinna mieć pani Małys-Niczypor w zakresie swoich obowiązków. Na jej brakach poznano się w Długołęce. W Oleśnicy nieudolny musi mieć obok siebie równych sobie.
To
To 13.03.2019, 00:11
OD bierDolta się od pani Małys i od długołęki i od pani małys
Krzysztof A. Kowalski
Krzysztof A. Kowalski 12.03.2019, 11:16
Najważniejsze jest chyba nie to jaki to portal, ale w jaki sposób wybrano podmiot, któremu zlecono. Czy było "zapytanie o cenę", a może przetarg na świadczenie tego typu usług?
pp
pp 12.03.2019, 12:11
Nie, przy tych kwotach to nie ma znaczenia. Zgodnie z przepisami nie musi tu być ani zapytania ofertowego, ani tym bardziej przetargu. Stanowią o tym z jednej strony ustawa prawo zamówień publicznych i wewnętrzne zarządzenie burmstrza dla tzw. kwot podprogowych. A to jeszcze pogarsza sytuację, bo pani Małys-Niczypor może w tych kwotach zlecać CO CHCE i KOMU CHCE. I to zgodnie z prawem, niestety.
.
. 12.03.2019, 06:25
@Lampart, ty ślepy jesteś? Zastępca burmistrza zleca swojej byłej wspólniczce biznesowej Katarzynie K.prowadzenie miejskiego facebooka. Miasto Oleśnica płaci 5 razy drożej niż gmina wiejska za taką samą usługę . Grzegorz K., maż Katarzyny K. wystawia fakturę na ponad 3 tys złotych za ? No właśnie za co ? Przenikanie się interesów i wzajemne powiązania są nader widocznyne. To jest sprawa dla służb CBA i innych.
raczej
raczej 12.03.2019, 11:11
Lampart może ślepy nie jest, ale rozumu mu brakuje.
Lampart
Lampart 12.03.2019, 00:11
Ludzie trochę spokoju.. Tego typu usługi nie należą ogólnie mówiąc do najtańszych.. Kwestia czasu oraz wkładu pracy bywa często w ocenie stawki godzinowej nie wiele droższa niż praca rzemieślnika więc najpierw kontrola później oskarżenia.. Takie moje zdanie.. Co za te pieniądze było bądź też miało być zrobione jest istotna kwestia w sprawie..
Podatnik
Podatnik 12.03.2019, 05:21
Jaka kontrola jak radni bezradni Bronsia odrzucił wniosek o kontrolę? Tam robią gruby przekręt na tysiące złotych. Z publicznych pieniędzy wzbogacają się znajomi królika. To jest kpina w żywe oczy.
JJ
JJ 11.03.2019, 23:17
Kazdy rozsądnie myślący widzi ten
układ. To jest ewidentna sprawa dla CBA .
dojenie na potegę
dojenie na potegę 11.03.2019, 20:57
Sprawdźcie jeszcze ile tysi przytula Dawidek w Starostwie . I pomyslec że tyle lat powiat radził sobie bez Dawidka....
*
* 11.03.2019, 20:54
I tak lokalni politycy rozegrali was lokalnych dziennikarzy, rzuciliście się do swoich gardeł. Jak się pozagryzacie, będą wiedli spokojne lokalne życie. Za moment was wyplują.
Bob Woodward
Bob Woodward 14.03.2019, 13:07
Dziennikarze właśnie odwalili kawał dobrej roboty. Na tym polega dziennikarska robota: na pokazywaniu tego, czego nie widać. Oczywiście w oparciu o dane, fakty, daty, kwoty, dokumenty. I to Panorama zrobiła. Z całym szcunkiem Kijakowscy to nie dziennikarze. To po prostu zaprzyjaźniona z Janem i blondi rodzina, która przez 4 lata szczuła na Kołacińskiego w najobrzydliwszy z możliwych sposobów. W nagrodę dorobili się dwóch skazujących wyroków i wylecieli z Polska Press. Więc założyli stornę internetową, za co trafia do nich teraz kupa kasy...

Pozostałe