Jest praca w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska

 • 21.07.2022, 10:42
 • OAI
Jest praca w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska
Oto oferta pracy:

Tytuł/stanowisko: Stanowisko ds. Inwestycji i Remontów

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA OLEŚNICA ŚLĄSKA OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY - Na stanowisko ds. Inwestycji i Remontów

 Wykształcenie: Średnie
 Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas nieokreślony
 Termin składania aplikacji: 05-08-2022

 Informacje o ofercie

Nabór prowadzony jest w oparciu o pismo Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 21.06.2022 r., dotyczącego zgody na odstępstwo polegające na braku przeprowadzenia rekrutacji wewnętrznej (znak:DO.1101.107.2022).

 Zakres obowiązków

 • Prowadzenie spraw z zakresu inwestycji, gospodarki remontowej.
 • Utrzymanie należytego stanu budynków i budowli nadleśnictwa, przeglądy okresowe budynków, instalacji grzewczych i klimatyzacji, przeglądy kominiarskie, prowadzenie książki obiektów.
 • Kontrola i ocena stanu technicznego budynków, budowli, dróg, mostów, przepustów i urządzeń wodno-melioracyjnych oraz ustalanie na tej podstawie potrzeb w zakresie wykonania prac konserwacyjnych, remontów, lub robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym.
 • Nadzorowanie wykonawstwa robót budowlanych, remontowych, konserwatorskich realizowanego systemem zleconym.
 • Właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków i budowli nadleśnictwa, w tym kontrola gaśnic w budynkach.
 • Ewidencja prowadzonych napraw, remontów i inwestycji w systemie SILP.

Szczegółowy zakres czynności będzie ustalony po zatrudnieniu.

Miejsce wykonywania pracy

Województwo: dolnośląskie

Biuro Nadleśnictwa Oleśnica Śląska, ul. Spacerowa 6, 56-400 Oleśnica

 Wymagania

 • Wykształcenie średnie i minimum 4 lata pracy lub wyższe i minimum
  2 lata pracy w wyuczonym kierunku (preferowane kierunki leśne
  i inżynierskie – budownictwo, inżynieria i gospodarka wodna).
 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełnia praw cywilnych i obywatelskich.
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego,
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Niekaralność za przestępstwa z chęci zysku lub z innych niskich pobudek.
 •  
 • Wymagania dodatkowe:
 • Ukończone kursy, szkolenia przydatne na stanowisku objętym naborem.
 • Znajomości funkcjonowania administracji publicznej oraz doświadczenia w prowadzeniu i dokumentowaniu procesu inwestycyjno – budowlanego.
 • Umiejętności sporządzania pism urzędowych.
 • Dobra znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych pakietu biurowego MS Office oraz urządzeń biurowych.

 Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 K.P.,
  tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia,
  dane kontaktowe
  (
  z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu i adresem poczty e-mail), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz przebieg pracy zawodowej, opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, w tym szczególnej kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO /np. dane dotyczące zdrowia, przynależności związkowej, itp./- jeśli znajdują się w zakresie przekazanych danych (załącznik nr 1),
 • kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP (załącznik nr 2),
 • klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 3),
 • do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia:

05.08.2022 r., do godz. 15:00,

 w następującej formie:

 • Osobiście, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska ul. Spacerowa 6, 56-400 Oleśnica, w godzinach
  7:00-15:00 od poniedziałku do piątku,
 • Pocztą tradycyjną na adres:

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
 ul. Spacerowa 6, 56-400 Oleśnica

(o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego, dokumenty złożone po  terminie nie będą rozpatrywane).

Dane kontaktowe i miejsce składania dokumentów

OAI

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Szanujmy się
Szanujmy się 10.08.2022, 12:23
A widełki gdzie? Przecież nie wiadomo czy to poważna oferta i czy warto się fatygować z aplikacją.
ascasdcxas
ascasdcxas 01.08.2022, 15:00
po co jakiś pic na wode fotomontarz brać Pociotka i tyle

Pozostałe