NASZ NEWS: Na jakie projekty z Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego zagłosujemy? Które pomysły odrzucono?

  • 09.09.2021, 09:10
  • rpr
NASZ NEWS: Na jakie projekty z Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego zagłosujemy?…
18 projektów zakwalifikowano. 5 odrzucono.

Wykaz zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w Mieście Oleśnicy w 2022 roku, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i zostały dopuszczone do głosowania
 

Pierwsza grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi powyżej 100.000 zł do 150.000 zł włącznie; na nie przeznaczono 300.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł,
1. „Zielony przystanek ” montaż wiaty przystankowej obsadzonej roślinami na Serbinowie lub na ul. Kilińskiego, szacowany koszt 150.000 zł.
2. Ścieżka edukacyjno-treningowa – pokonywanie barier miejskich na wózku inwalidzkim-urządzenie ścieżki składającej się betonowych modułów zawierających odwzorowanie barier komunikacyjnych, na które może natknąć się osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, służącej treningowi i edukacji, szacowany koszt 150.000 zł.
3. Monitoring parkingu na Serbinowie wzdłuż ulicy Wojska Polskiego, szacunkowy koszt 150.000.
4. „Oleśnickie strefy relaksu (chilloutu) ” – utworzenie dwóch stref relaksu  nad stawami oraz obok stawu przy Kruczej z leżakami całorocznymi, ławkami okrągłymi montowanymi wokół drzew lampami zasilanymi energią słoneczną, szacowany koszt 150.000 zł.
5. Wykonanie w Parku Kolejarzy tablicy pamiątkowej z nazwiskami pierwszych pracowników zakładów kolejowych z 1945-46 roku, wykonanie instalacji z żurawia kolejowego i ustawienie zestawu kołowego, szacowany koszt 150.000 zł.

Razem 5 wniosków

Druga grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi do 100.000 zł włącznie; na nie przeznaczono 200.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł.
1. „AED DLA KAŻDEGO” – instalacja na terenie Rataj defibrylatora AED w specjalistycznej kapsule wraz z akcją promocyjną i przeszkoleniem personelu, szacowany koszt 11.800 zł.
2. Zadaszenie piaskownic na publicznych placach zabaw w celu ochrony przed słońcem, szacowany koszt 60.000 zł.
3. Huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych – zakup i montaż na placu zabaw huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, szacowany koszt 60.000 zł.
4. Zacienienie terenu „Ogrodu Doświadczeń” za pomnikiem Ery Kosmicznej poprzez nasadzenia drzew  – szacowany  koszt 20.000 zł.
5. Monitoring terenu nad Stawami wraz z dodatkowym oświetleniem za budynkiem nadleśnictwa, szacowany koszt 60.000 zł.
6. Boisko do gry w bule, czyli bulodrom dla wszystkich mieszkańców w Parku Książąt Śląskich, szacowany koszt 50.000 zł.

Razem 6 wniosków

Trzecia grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi do 60.000 zł włącznie i dotyczą, w szczególności, wydarzeń kulturalnych, społecznych, patriotycznych, sportowych, w wyniku których nie powstają środki trwałe i wyposażenie; na nie przeznaczono 100.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł.
1. Bezpłatne zajęcia doskonalące pływanie dla mieszkańców Oleśnicy  w wieku od 7 lat, raz w tygodniu 45 minut przez 8 miesięcy, szacunkowy koszt 51.200 zł,
2. Bezpłatne zajęcia fitness 40+, 50+, 60+ , raz w tygodniu dla każdej z grup wiekowych prowadzone przez 8 miesięcy, szacunkowy koszt 25.000 zł
3. Sterylizacja zwierząt właścicielskich - program skierowany do właścicieli psów, szacowany koszt 36.000 zł.
4. „Weekend z łyżwami” – bezpłatne zajęcia z nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach w okresie jesienno-zimowym w weekendy , szacowany koszt 54.000 zł,
5. Kampania społeczna „Oleśnica mówi nie dla bałaganiarstwa i dewastacji mienia publicznego – budowanie świadomości mieszkańców w zakresie porządku publicznego” , szacowany koszt 60.000 zł.
6. „Oleśnica się kręci” – cykl imprez dla oleśniczan związanych z rolkami, rowerami, hulajnogami,  szacowany koszt 15.000 zł.
7. „Roztańczona Oleśnica” kurs tańca na wolnym powietrzu (amfiteatr nad stawami, Park Kolejarzy) 12 spotkań po 2 godziny,  szacunkowy koszt 18.240 zł.

 Razem 7 wniosków

Komisja na obradach w dniu 7 września 2021 po zapoznaniu się ze wszystkimi 23 zgłoszonymi zadaniami podjęła decyzję o skierowaniu do głosowania 18 zadań, które spełniały wymogi formalne i merytoryczne Uchwały Nr XXVIII/320/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2022 roku”.

Głosowanie zgodnie z powołaną Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy odbędzie się w dniach od 1 do 14 października 2021 r. w formie elektronicznej w trybie zamkniętym, dostępnym po zalogowaniu się poprzez stronę www.olesnica.pl   .
 

Wykaz zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w Mieście Oleśnicy w 2022 roku, które nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej i nie zostały dopuszczone do głosowania

Komisja po zapoznaniu się ze wszystkimi 23 zgłoszonymi zadaniami podjęła decyzję o niekierowaniu do głosowania 5 zadań, które nie spełniły wymogów formalnych i merytorycznych Uchwały Nr XXVIII/320/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2022 roku” .
 

Każde zgłoszenie zostało ocenione, czy:
- dotyczy wydatków na realizację zadań własnych gminy bądź wydatków na realizację zadań, które gmina może ponieść na podstawie przepisów,
- zadanie jest możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym,
- zadanie inwestycyjne bądź remontowe dotyczy nieruchomości stanowiącej własność gminy i pozostającej w jej władaniu,
- zadanie zostało zgłoszone przez mieszkańca Miasta Oleśnicy,
- zgłoszenie zostało poparte podpisami co najmniej 15 mieszkańców,
- zadanie zostało zgłoszone na formularzu,
- koszt zadania nie przekracza 150.000 zł,
- zadanie jest możliwie do realizacji zgodnie z przepisami odnoszącymi się  do jego merytorycznego zakresu,
- zadanie jest możliwie do realizacji zgodnie z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami publicznymi,
- zadanie jest wykonalne technicznie.

Decyzje negatywne zostały podjęte przez Komisję jednomyślnie, wszyscy członkowie byli „za”. 
Komisja nie skierowała do konsultacji społecznych w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego  5 zgłoszonych zadań z następujących powodów:

 

1.„Ławeczka Profesora Mirosława Przyłeckiego” – wykonanie rzeźby z brązu postaci Mirosława Przyłęckiego na ławce lub stworzenie rzeźby wraz z ławką, obok kościoła Zbawiciela, szacunkowy koszt 150.000 zł, nie może być realizowane w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego z uwagi na fakt, iż nie jest możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym. Pozyskanie wizerunku profesora, niezbędne uzgodnienia z konserwatorem zabytków, wybór artysty, wybór i stworzenie modelu przyszłej rzeźby, jej wykonanie nie będzie możliwe do realizacji w jednym roku budżetowym. Komisja wskazuje, że możliwe jest złożenie takiego projektu w zwykłym trybie jako wniosku do budżetu Miasta Oleśnicy na lata 2022-2023.
 

2. Oleśnickie Święto Róży, dwudniowe święto w ostatni weekend sierpnia, szacowany koszt 150.000 zł, - zadanie zostało zgłoszone na formularzu będącym skanem oryginalnie podpisanego formularza. Wykaz osób popierających zawiera również wyłącznie skan podpisu, a nie jest oryginalnie podpisane przez osobę zgłaszającą.   Z analizy zakresu proponowanego zdania wynika, iż Święto miałoby być dwudniowe i stanowić dużą miejską imprezę plenerową, z jarmarkiem, paradą, konkursami florystycznymi i ogrodniczymi, panelami tematycznymi, wywiadami, pokazami i prezentacjami, koncertami, częścią artystyczną, zabawami dla dzieci. Tego rodzaju impreza kosztuje znacząco więcej niż 150.000 zł i z tego względu nie może zostać skierowane do głosowania.
 

3. Modernizacja i rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej nad Stawami, szacunkowy koszt 50.000 zł. W opisie zadania podano, że modernizacja i rozbudowa istniejącej siłowni ma polegać na montażu dwóch rur o wysokości 3 m wraz ze stelażem do akrobatyki powietrznej, rewitalizację podłoża polegającą na odprowadzeniu wód opadowych, częściowe zadaszenie obiektu oraz wymianę drążków do ćwiczeń. Komisja po przeanalizowaniu tego zakresu podjęła decyzję o niekierowaniu zadania do głosowania w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego z uwagi na fakt, iż nie ma certyfikowanego zewnętrznego urządzenia „do akrobatyki powietrznej” (wnioskodawcy, jak wynika z załączonego zdjęcia, chodzi o akrobatykę na tzw. szarfie), dodatkowo Komisja zwraca uwagę na fakt, iż tego typu ćwiczenia mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem uprawnionego instruktora. Odnośnie odprowadzeni wód opadowych z siłowni zewnętrznej oraz  jej częściowego zadaszenia Komisja stwierdza, że tego rodzaju zakres prac przekracza znacząco 150.000 zł. Natomiast wymiana drążków do ćwiczeń jest realizowana na bieżąco w ramach remontów i konserwacji przez Zakład Budynków Komunalnych.
 

4. Oświetlenie boiska piłkarskiego na Brzozowej 8, szacunkowy koszt 150.000 zł, nie może być realizowane w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego z uwagi na fakt, iż nie jest możliwe wykonanie go bez przekroczenia 150.000 zł. Zaproponowane przez zgłaszającego  limitowanie ilości słupów oświetleniowych i uzupełnianie ich w przyszłych latach jest sprzeczne z zasadą określoną uchwałą, że zadanie ma być wykonalne w jednym roku.
 

5. „Ogródki w przedszkolach” – założenie w przedszkolach publicznych ogródków warzywno-owocowych, szacowany koszt 60.000 zł, nie może być realizowane w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego z uwagi na fakt, iż jest sprzeczne z § 3 ust.3 Zasad i trybu realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2022 roku” stanowiących załącznik nr 1 do  Uchwały  Nr XXVIII/320/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2022 roku”, który wyklucza realizację zadań w obiektach będących w trwałym zarządzie i użytkowaniu miejskich jednostek organizacyjnych.
 

rpr

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (3)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wojtek
Wojtek 12.09.2021, 12:34
Te projekty to jakiś żart-jedyny, który ma dla mnie sens to strefy relaksu. Jak patrzę co wyrabia się w tej Oleśnicy to tylko relaks i chillout może nas ocalić.
?
? 09.09.2021, 12:44
Ile projektów radnego Żyły?
Tętnica
Tętnica 09.09.2021, 18:31
4a. Przygotowanie boiska piłkarskiego na Brzozowej 8 do zabudowy deweloperskiej, szacunkowy koszt 150.000 zł ...

Pozostałe