Biegły rewident pozytywnie o sprawozdaniu finansowym szpitala, choć z zastrzeżeniami

  • 21.07.2021, 09:48
  • OAI
Biegły rewident pozytywnie o sprawozdaniu finansowym szpitala, choć z… pix
"Naszym zdaniem, za wyjątkiem możliwych skutków sprawy opisanej w sekcji Podstawa opinii z zastrzeżeniem, załączone sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny"- czytamy w opinii biegłego rewidenta, który badał sprawozdanie finansowe Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Jakie to zastrzeżenia?

"Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy. (...) Naszym zdaniem, za wyjątkiem możliwych skutków sprawy opisanej w sekcji Podstawa opinii z zastrzeżeniem, załączone sprawozdanie finansowe   przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej SPZOZ Powiatowego Zespołu Szpitali na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jego wyniku finansowego za rok obrotowy" - czytamy w opinii biegłego rewidenta.

Jakie to zastrzeżenia?

l. Umowa na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SPZOZ Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy została zawarta z dniem 28 maja 2021 roku. Zleceniodawca zgodnie z umową zobowiązany jest do poinformowania Zleceniobiorcy o dacie spisu z natury zapasów w celu umożliwienia jej obserwacji. Inwentaryzacja zapasów została przeprowadzona na dzień 30 listopada 2021 oraz w grudniu 2020 r. w związku z tym nie mogliśmy uczestniczyć w jej obserwacji . W trakcie badania sprawozdania finansowego nie mogliśmy się upewnić w inny sposób o prawidłowości wykazanych ilości zapasów SPZOZ.

2. Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego na dzień bilansowy nie zostały uzgodnione.

Składki społeczne płatnika i pracownika wg dokumentów przedstawionych przez Jednostkę na dzień bilansowy wynoszą 1 182 981,31 zł na koncie rozliczeniowym z ZUS saldo zobowiązań figurujące w księgach rachunkowych wynosi 1 443 132,48 zł różnica między dokumentami a saldem stanowi kwotę 260 151,17 zł.

Składka zdrowotna pracownika wg dokumentów przedstawionych do badania przez Jednostkę wynosi 423 299,30 zł saldo zobowiązań wobec ZUS z tytułu składki zdrowotnej figurujące w księgach rachunkowych wynosi 502 387, 65 zł różnica między dokumentami a saldem stanowi kwotę 79 088,35 zł.

Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych według przedstawionych dokumentów wynosi 540 077 zł na koncie rozliczeniowym saldo figurujące w księgach rachunkowych z Urzędem Skarbowym wynosi 627 278,00 zł różnica między dokumentami a saldem wynosi 87 201,00 zł.

Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych według przedstawionych dokumentów wynosi 107 593,83 zł saldo zobowiązań figurujące w księgach rachunkowych wynosi 126 260,18 zł różnica 18 666,35 zł.

3. Na dzień bilansowy księgi pomocnicze środków trwałych nie są zgodne z księgą główną Powiatowego Zespołu Szpitali. Wartości w księdze głównej na dzień bilansowy wynoszą
-    wartość początkowa środków trwałych 41 291 860,92 zł wartość skumulowanej amortyzacji 26 684 569,19 zł.
W księdze pomocniczej .
-    wartość początkowa środków trwałych 38 881 787,35 zł wartość skumulowanej amortyzacji 24 591 220,24 zł.

4. Zmiana stanu produktów wykazana w rachunku zysków i strat wynikająca ze zmiany czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz zmiany stanu rezerw pracowniczych wynosi (-) 283 447,93 zł w rachunku zysków i strat wykazano (-) 305 228,32 zł różnica wynosi (-) 21 780,39 zł, Ze względu na możliwy wpływ zapasów na bieżący wynik działalności i pozostałe różnice w obszarze środki trwałe i zobowiązania budżetowe nasza opinia o sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy została zmodyfikowana.

OAI

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Kompromitacja
Kompromitacja 21.07.2021, 12:48
Pełna kompromitacja . Sprawozdanie z błedami to nie dopyszczalne . Gratulacje dla Ksiegowej.

Pozostałe