Co z rozbudową szpitala w Oleśnicy?

  • 21.07.2021, 09:31
  • OAI
Co z rozbudową szpitala w Oleśnicy?
Rada Powiatu Oleśnickiego będzie na najbliższej sesji dyskutowała nad stanowiskiem w sprawie przebudowy i rozbudowy Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

W projekcie stanowiska czytamy, że "Rada Powiatu Oleśnickiego mając na względzie konieczność rozwoju szpitala, przedstawia poniższe stanowisko w sprawie przebudowy i rozbudowy obiektu Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy, położonego w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej, o nowy segment szpitala vvraz z blokiem operacyjnym oraz centralną sterylizatornią".

I dalej:

"Zadania z zakresu opieki zdrowotnej wykonywane przez Powiatowy Zespół Szpitali powinny być realizowane na odpowiednim poziomie, przy jednoczesnym zapewnieniu wszelkich wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa5 w tym nade wszystko stawianych przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań,  jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  z 2019 r. poz. 595 ze zm.). Standardem staje się zapewnienie wysokiego komfortu pobytu pacjenta i dostępu do najnowocześniejszej aparatury medycznej. Powyższe czyni zadaniem priorytetowym dostosowanie obecnych pomieszczeń Powiatowego Zespołu Szpitali do warunków określonych ww. rozporządzeniu,

Istotne znaczenie ma obowiązująca decyzja III' 779/18 Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocłavviu z dnia 26 czerwca 2018 r. nakazująca, aby w szpitalu w Oleśnicy w trybie obligatoryjnym i pilnym wykonać blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi, śluzy, centralną sterylizatornią i stosowne pomieszczenia dla pacjentów oraz personelu medycznego. Od 2021 r. szpital ma zgodę na warunkowe użytkowanie sal operacyjnych.

Ze względów technicznych i konstrukcyjnych modernizacja istniejącego budynku wraz z pomieszczeniami jest dalece ograniczona.
Z uwagi na powyższe warunkiem koniecznym jest zarówno modernizacja istniejącego budynku, jak i budowa nowego segmentu szpitala wraz z blokiem operacyjnym i własną sterylizatornią. Inwestycja polegająca na przebudowie szpitala w systemie modułowym wraz z nowoczesnym wyposażeniem i zintegrowanym systemem niewątpliwie przyczyni się do poprawy dostępności i jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa naszych pacjentów. Wykonanie powyższej inwestycji zapewni spełnienie wszystkich warunków technicznych i organizacyjnych stawianych przed szpitalem oraz umożliwi dalszy rozwój innych działalności leczniczych poprzez zwolnienie niektórych pomieszczeń.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Oleśnickiego na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 15 lipca 2021 r. przyjęła stanowisko, w którym odniosła się do potrzeby budowy nowego segmentu szpitala z blokiem operacyjnym, dodatkowo wskazując, iż przyjmuje ona charakter priorytetowy bowiem gruntuje istnienie szpitala.

Rada Powiatu Oleśnickiego wyraża przekonanie, że zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom, pomimo ogromnych kosztów finansowych z tym związanych, jest, jak wskazano na wstępie, jednym z priorytetów działania władzy publicznej. Powiat oleśnicki od wielu lat wspierał finansowo i w każdy inny możliwy sposób działalność Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Ze względów finansowych powiat oleśnicki jak i Powiatowy Zespół Szpitali nie stać, aby w pełnym zakresie sfinansować przedmiotową inwestycję. Stan zadłużenia powiatu oleśnickiego na dzień 31 maja 2021 r. to kwota 38 869 999,00 zł., natomiast stan zadłużenia szpitala na dzień 31 maja  2021 r, to kwota 18 559 533,00 zł., na którą składa się kredyt w wysokości 16 948 196, 00 zł. i pożyczka w wysokości 1 61 1 337,00 zł.

Realizacja tak szeroko zakrojonego zadania inwestycyjnego będzie możliwa poprzez uzyskanie   wsparcia zewnętrznego ze środków krajowych lub też, jeżeli będzie taka możliwość w nadchodzącej perspektywie, ze środków pochodzących z funduszy europejskich.

Mając na względzie powyższe, Rada Powiatu Oleśnickiego postanowiła wystąpić do Prezesa Rady  Ministrów, Ministra właściwego do spraw zdrowia, Wojewody Dolnośląskiego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o wsparcie finansowe ww. przedsięwzięcia  inwestycyjnego.

W tak przedstawionym stanie faktycznym oraz prawnym podjecie niniejszej uchwały należy uznać  za celowe i uzasadnione".

 

OAI

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Jan
Jan 21.07.2021, 16:07
Można tez poczekać, aż ponownie obejmie rządy "król Europy" i wtedy "sprywatyzujemy" szpital dla dobra nas wszystkich.
Joe Black
Joe Black 21.07.2021, 12:06
Przecież to, że szpitala lub powiatu nie stać na taką inwestycję każdy logicznie myślący czy raczej chcący myśleć człowiek wiedział od razu. To tylko kolysanie łódką że coś robimy, zależy nam chcieliśmy ale nie możemy itp........ Ludzie obudźcie się . Przede wszystkim trzeba dbać o to co się ma. Trzeba umiejętnie zarzadzać. Nie obrazać i zreć się między sobą. Kiedy wy to zrozumiecie?????

Pozostałe