Siedziba Nadleśnictwa Oleśnica z szansą na wygraną w konkursie "Budowa XXI wieku"

  • 06.04.2021, 18:44
Siedziba Nadleśnictwa Oleśnica z szansą na wygraną w konkursie "Budowa XXI wieku" foto: Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
Wynik konkursu zależy od internautów.

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska poinformowało, że jego niedawno wybudowana została zgłoszona do Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku. 
Leśnicy proszą o udział w głosowaniu, które potrwa do 10 maja:
https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2262/object/2317/budowa-budynku-biurowego-nadlesnictwa-olesnica-slaska

Oto informacja o obiekcie:

INWESTOR: Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
WYKONAWCA: Ekoinbud Sp. z o.o. Gdańsk
PROJEKTANT: Ekoinbud Sp. z o.o. Gdańsk
F.B. Ekoinbud Sp. z o.o. s.k. Gdańsk

Obiekt stanowi siedzibę Nadleśnictwa Oleśnica Śląska. Budynek biurowy pełni funkcję administracyjną i gospodarczą na rzecz gospodarki leśnej Nadleśnictwa. Dodatkowo na działce znajduje się budynek gospodarczo-garażowy. Budynek biurowy jest budynkiem energooszczędnym i wykonany jest w technologii drewnianej prefabrykowanej. Wyposażony jest w instalację klimatyzacyjną i wentylacyjną z odzyskiem ciepła. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w dźwig osobowy.
Budynek biurowy kompozycyjnie jest złożony z kilku brył, których podział odwzorowuje poszczególne pełnione przezeń funkcje. Dzięki temu zabiegowi budynek pomimo znacznej powierzchni użytkowej i kubaturze doskonale wpisuje się w otoczenie i nie przytłacza swoim gabarytem – odbiera się go jako kilka mniejszych połączonych ze sobą obiektów. Na planie widać czytelny podział na części budynku. Na piętrze jedynie część obrysu zewnętrznego stanowi zabudowaną strukturę, a dwie wyniesione bryły o dachach dwuspadowych są połączone tarasem. Budynek jest wtopiony w projektowaną na działce zieleń, która tworzy dla niego z jednej strony tło kompozycyjne, a z drugiej wypełnia pustą przestrzeń i wizualnie go pomniejsza. Elewacja budynku jest częściowo tynkowana na biało i szarymi wypustami tworzącymi ramę. Częściowo wykończona okładziną elewacyjną drewnianą. Niektóre fragmenty elewacji są wykończone tzw. "żyletkami" drewnianymi, które stanowią ruszt dla zieleni pnącej. Pokrycie budynku zielenią oraz zastosowanie drewnianej okładziny elewacyjnej dopasowuje obiekt do charakteru okolicy o mniejszej gęstości zabudowy i do sąsiedztwa terenów rekreacyjnych wypełnionych zielenią.
Budynek pełni funkcje administracyjno-gospodarczą, znajdują się w nim biura i gabinety. Dodatkowo w budynku znajdują się specyficzne dla siedziby Nadleśnictwa funkcje, które wynikają wprost z charakteru pracy tej instytucji, takie jak: pomieszczenie straży leśnej z magazynem broni, skład akt i punkt alarmowo dyspozycyjny (PAD). W budynku znajduje sie także sala konferencyjna wraz z zapleczem kuchennym, oraz zaplecze sanitarne dla całości obiektu. Na działce zlokalizowany jest również budynek gospodarczo-garażowy, wraz ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych.
Charakterystyczne parametry techniczne
Budynek biurowy
Kondygnacje: 2 kondygnacje nadziemne
Wysokość budynku: 11,5 m
Długość budynku: 34,0 m
Szerokość budynku: 33,22 m
Powierzchnia użytkowa: 1102,45 m2
- parter 612,64 m2
- piętro 489,81 m2
Kubatura: 6099,4 m3
Podpiwniczenie Nie

Budynek gospodarczo-garażowy
Kondygnacje: 1 kondygnacje nadziemna
Wysokość budynku: 5,27 m
Długość budynku: 16 m
Szerokość budynku: 6,5m
Powierzchnia użytkowa: 73,36 m2
Kubatura: 376,1 m3


Działka na której znajdują się obiekty ma powierzchnię 4067 m2 i jest w kształcie wieloboku przylegającego do ul. Spacerowej. Od północnego-zachodu działka graniczy terenami zielonymi i rekreacyjnymi miasta Oleśnica. Od strony północno-wschodniej w niedalekiej odległości znajduje się staw miejski.
W obrębie działki oprócz budynku administracyjno - biurowego i budynku gospodarczo-garażowego postawiono maszt łączności radiowej o wysokości 40 m o konstrukcji kratowej wykonanej z rur aluminiowych, na którym zamontowane anteny odbierają obraz z kamer zlokalizowanych na wieżach przeciw pożarowych umiejscowionych w lesie.
Na terenie działki znajduje się także agregat prądotwórczy służący do zasilania budynku w energie elektryczną podczas braku dostaw z sieci elektrycznej.
Projektowana zabudowa spełnia parametry urbanistyczne określone w uzyskanej Decyzji. Teren całej działki jest ogrodzony i odpowiednio zagospodarowany. Obiekt kubaturowy 2 kondygnacyjny zaprojektowany został jako usytuowany frontem równolegle do wschodniej granicy działki.
Do obsługi komunikacyjnej terenu wykorzystywany jest zjazd na teren działki z ul. Spacerowej, który jest jednocześnie wjazdem pożarowym.
Na terenie działki zaprojektowano drogę pożarową wraz ze stanowiskiem czerpania wody do celów pożarowych z podziemnego zbiornika. Ponadto na terenie działki zaprojektowano 44 miejsca postojowe, w tym zlokalizowane w pobliżu wejścia do budynku miejsce postojowe dla niepełnosprawnych. Dodatkowe 2 miejsca postojowe znajdują się w budynku gospodarczo-garażowym. Zaprojektowano dwie stacje ładowania pojazdów elektrycznych: w budynku gospodarczo-garażowym oraz przy miejscach postojowych przy budynku.
Na terenie działki zaprojektowano:
- instalację kanalizacji deszczowej ze szczelnym zbiornikiem o pojemności 20m3 służącym do gromadzenia deszczówki, a następnie do podlewania terenów zielonych podczas suszy poprzez instalację nawadniającą,
- instalację kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz kanalizacją tłoczną,
- instalację zewnętrzną wodociągową,
- instalację oświetleniową zewnętrzną,
- instalację zewnętrzną elektryczną
- podziemny zbiornik do celów ppoż. o pojemności 50m3, złożony z zespołu 5 połączonych zbiorników.
Na terenie znajdują się także elementy małej architektury, tj. stojak na rowery i maszty flagowe.
Na terenie działki zaprojektowano również ogrody deszczowe, które służą zagospodarowaniu wody deszczowej poprzez jej odparowanie i powierzchniową infiltrację na wskazanym fragmencie terenu ogrodu deszczowego. Woda z powierzchni dachu i tarasu odprowadzona za pomocą rynien i rur spustowych dostaje się do liniowych systemów nasadzeń, gdzie grawitacyjnie spływa do ogrodów deszczowych – punktowych grup nasadzeń roślinności. Woda opadowa służy w ten sposób do podlewania ogrodów deszczowych. Ewentualny nadmiar wody opadowej jest odparowywany. Na terenie znajdują się liczne nasadzenia drzew, krzewów i traw ozdobnych oraz trawniki,

mające na celu proporcjonalne wypełnienie przestrzeni wokół budynku oraz stworzenia tła kompozycyjnego dla bryły budynku dla widoków z ulicy Spacerowej. Wypełnienie niezabudowywanej części działki zielenią dodatkowo zmniejsza percepcję rozmiaru obiektu, poprzez częściowe „przytłumienie” go kubaturą pokrojów drzew i krzewów. Dzięki temu zabiegowi, ale także dzięki wprowadzeniu zieleni na elewacje, w postaci pnączy na projektowanych "żyletkach", oddziałuje on w mniejszym stopniu na otoczenie. Dodatkowo zlokalizowanie parkingów w głębi działki (patrząc od strony ul. Spacerowej) sprawia, że mniejsza liczba samochodów – związanych z funkcjonowaniem obiektu usługowego – będzie widoczna, a okolica zachowuje swój charakter rekreacyjny (sąsiedztwo Stawów Miejskich oraz Parku Nad Stawami).

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia działki 4067 m2
Powierzchnia zabudowy 774 m2 - budynek biurowy,
104m2 - budynek gospodarczo-garażowy
Sumaryczna: 878 m2 (21,5%)

Powierzchnia biologicznie czynna 1750,5m2 (43,04% powierzchni działki)
Powierzchnia całkowita 878m2
Intensywność zabudowy 0,36
Wysokość zabudowy 11,5m budynek biurowy

6,2m budynek gospodarczo-garażowy


Powierzchnie utwardzone 1438,5m2 (35,37% powierzchni działki)
w tym:
Powierzchnia dróg 502,9m2
Powierzchnia miejsc postojowych 600,7m2
Powierzchnia chodników 276,7m2
Powierzchnia opasek żwirowych 58,2m2

 

O konkursie

Ogólnopolski Konkurs Budowlany "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

Szanowni Państwo,

Dwadzieścia cztery lata temu mieliśmy pomysł i nadzieję, że najciekawsze dokonania polskich budowlańców w zakresie modernizacji, remontów, renowacji czy adaptacji uda nam się wypromować i... udało się, jesteśmy jedynym Konkursem tego typu. Najwyższy laur - statuetka i Tytuł „Modernizacja Roku” jest obiektem pożądania wielu zarówno inwestorów, wykonawców, jak i projektantów modernizacji.

Ranga Konkursu i jego zasięg rośnie nieprzerwanie od 25 lat. Coraz większa liczba nadsyłanych zgłoszeń od kilkudziesięciu w roku 1999 po przez 520 w roku 2006, 420 w roku 2007, 621 w roku 2008, 703 w roku 2009, 803 w 2010, 823 w 2011, 922 w 2012 i liczba zgłoszeń nie spada, aż do teraz – świadczy to o tym jak korzystnie zmienia się nasze otoczenie, wzrasta troska o to co stanowi niezbywalną wartość naszego narodu i udowadnia nasz wkład w rozwój cywilizacji. Na wzór Ogólnopolskiego Konkursu inicjowane są lokalne konkursy miejskie, gminne promujące inicjatywy i dokonania lokalne.

Po pierwszej edycji jednak nie brakowało wątpliwości. Bo okazało się, że przykładów takich udanych przedsięwzięć zmierzających do ratowania materialnego dziedzictwa narodowego nie brakuje. Jednak nie wszyscy chcieli się chwalić swoimi dokonaniami, chociaż już wtedy polski projektant i polski wykonawca dowodzili, że są w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom. Konsekwentnie namawialiśmy, że warto się chwalić tymi sukcesami i to nie tylko tymi dużymi, na dużych obiektach, ale też modernizacjami mniejszymi, ale za to bardzo cennymi i ważnymi dla lokalnych społeczności.

Dzięki metodycznej współpracy z naczelnymi organami administracji państwowej, samorządami lokalnymi i różnymi instytucjami udało nam się wypracować metody pracy, dzięki którym docieramy wszędzie tam gdzie mają miejsce procesy modernizacyjne. Z roku na rok obiektów zgłaszanych przybywa. Pomimo zmian w koniunkturze gospodarczej i politycznej potrafiliśmy zachować niezależność i stworzyć niepodważalny autorytet Jury Konkursu. Obiekty nagradzane są wizytówką Konkursu i pomimo upływających lat dobrze się prezentują.

Organizujemy również spotkania i seminaria dla laureatów i osób związanych z jego ideami, co pozwala poznać opinie startujących w Konkursie inwestorów, wykonawców i projektantów. Takie spotkania nakreślają dalsze cele i priorytety Konkursu. W codziennej pracy „Modernizacje Roku” wspiera konkursowy organ prasowy Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane ROM-DOM (Remont, Odbudowa, Modernizacja) oraz strona internetowa. Spektakularnym wydarzeniem podsumowującym kolejne edycje Konkursu jest wręczenie nagród i wyróżnień, które odbywa się z udziałem przedstawicieli ministerstw w szacownym miejscu cennym kulturowo i związanym z polskimi tradycjami tj. w salach Zamku Królewskiego w Warszawie.

Jako organizatorzy odbieraliśmy już niejednokrotnie gratulacje z rąk poszczególnych ministerstw, a nawet Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej za doskonałą organizacje przebiegu Konkursu i uroczystości wręczenia nagród.

Podczas spotkania Kapituły w Pałacu i Folwarku Łochów - styczeń 2019 r. zapadła historyczna decyzja o zmianie  istniejącej od 23 lat nazwie Konkursu Ogólnopolski Konkurs Otwarty "Modernizacja Roku", nowe brzmienie: Ogólnopolski Konkurs Otwarty "Modernizacja Roku & Budowa XXI w.". Zmiana nazwy Konkursu ma związek z rozszerzeniem idei i zakresu działania Konkursu o nowe obiekty. Przyjęto rozwiązanie o wyodrębnieniu dwóch głównych kategorii w Konkursie: obiekty modernizowane i obiekty nowe. Jednocześnie po licznych rozmowach, aby lepiej oddać charakter przedsięwzięcia, do jego nazwy dodano nowy element "Budowa XXI w.".

Z wyrazami szacunku
Prezes Stowarzyszenia
Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego
Komisarz Konkursu

Roman Pikuła

 

 

_

Zdjęcia (3)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe