Regulamin

Regulamin portalu olesnica24.com


1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z portalu olesnica24.com zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;
f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa portalu olesnica24.com,

h) niedozwolone jest (ze względów bezpieczeństwa użytkowników - wykradanie danych, ujawnianie haseł, przejęcie konta itp.) zamieszczanie linków kierujących do innych stron internetowych.
2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

3. Zabronione jest podszywanie się w komentarzach pod osoby pełniące funkcje publiczne, a także ponawiane podszywanie się pod innych internautów, którzy używają w komentarzach stałych nicków i często ujawniają swoją tożsamość. Użytkownicy podszywający się pod inne osoby będą blokowani. 

4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w portalu olesnica24.com materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do portalu olesnica24.com treści o charakterze bezprawnym.
6. Portal olesnica24.com zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom możliwości publikowania komentarzy z powodu naruszenia przez nich niniejszego Regulaminu.
7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
a) sposób, w jaki Użytkownik korzysta z portalu olesnica24.com i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
b) materiały, w tym komentarze, zamieszczane w portalu olesnica24.com  przez Użytkownika;
c) szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z portalu olesnica24.com, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika.
8. Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych usług.
9. W przypadku korzystania z niektórych usług w portalu olesnica24.com Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia usługi w portalu olesnica24.com. Przetwarzanie przez usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
10. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Olpress s.c. z siedzibą w Oleśnicy (56-400), ul. Młynarska 4B, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej usługi nie stanowi inaczej.
11. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników w celu wykonania danej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie w przypadku istnienia stosownej podstawy prawnej do takiego przetwarzania, a szczegóły w tym zakresie określa polityka prywatności.
12. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z portalem olesnica24.com należy kierować na adres: [email protected] .