Plebiscyt: Najładniejsze auto


Propozycja
1 2. 2. Głosuj
Głosy: 19
2 3. 3. Głosuj
Głosy: 16
3 1. 1. Głosuj
Głosy: 6
4 4. 4. Głosuj
Głosy: 3