WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Rzeczoznawca majątkowy Katarzyna Sołtowska-Rybak

Na mocy nadanych mi uprawnień dokonuję określenia wartości nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Rezultatem moich działań jako rzeczoznawcy majątkowego jest sporządzana na piśmie opinia o wartości nieruchomości w formie  operatu szacunkowego.

Jakie nieruchomości wyceniam?
Nieruchomości lokalowe gotowe lub w trakcie realizacji
np. lokale mieszkalne, lokale użytkowe

Nieruchomości gruntowe zabudowane lub w trakcie budowy
np. budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki usługowe

Ograniczone prawa rzeczowe
np. służebności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Nieruchomości gruntowe niezabudowane
np. grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne, grunty rolne

Dokonuję wyceny nieruchomości na obszarze województwa dolnośląskiego, przede wszystkim w mieście Oleśnica oraz w powiecie oleśnickim, milickim, trzebnickim, wrocławskim.

Tel. 505 144 658, e-mail: [email protected]


Zdjęcia (1)