Ogłoszenie o licytacji komorniczej w Oleśnicy

KS przy SR w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy Tomasz Chynek zawiadamia że w dniu 15-07-2020 o godz. 10.00 w sali nr 24 SR w Oleśnicy odbędzie się druga LICYTACJA udziału w wysokości 8/24 w nieruchomości : nieruchomość rolna - działka nr 14 o pow. 3,8037 ha położonej w miejsc. Oleśnica nr KW WR1E/00036321/1

Opis : działka 3,8037 ha, brak mediów, nieogrodzona, nieutwardzona, niezabudowana, wykorzystywana rolniczo. Na terenie działki napowietrzna linia WN 110 kV. W/g wypisu z rejestru - grunty orne : R IIi R III . Mpzp: 8.P - tereny produkcyjne, składy, magazyny. Część położona j w obszarze GZWP subzbiornika 322, część w strefie linii 110 kV.

Cena wywoławcza udziału wynoszącego 8/24 w licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 198.666,67 zł.

Przystępujący do licytacji składają rękojmię - 29.800,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. KMP 13/13

Szczegółowe informacje pod nr. 71 721-84-40