Dodaj imprezę

Imprezy

Sala Widowiskowa i parking przy ul. Kochanowskiego
Oleśnica
Biblioteka i Forum Kultury
Rynek
Dobroszyce
Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wrocławska 8,
Międzybórz
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyborzu
Sala widowiskowa BiFK, ul. Kochanowskiego 4
Oleśnica
Biblioteka i Forum Kultury
parking przy sali widowiskowej BiFK
Oleśnica
Biblioteka i Forum Kultury
Sala Widowiskowa BiFK, ul. Kochanowskiego 4
Oleśnica
Biblioteka i Forum Kultury

styczeń 2019